Suomi muuttuu: tuore tietokooste arvioi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksia  


Suomalainen Tiedeakatemia on tuottanut valtioneuvoston kanslialle tietokoosteen Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan. Tietokoosteen avulla pyritään tukemaan hallitusneuvotteluja ja uuden hallituksen alkutaivalta.

Tietokoosteen yleiskatsauksessa tarkastellaan sodan seurauksia väestön, turvallisuuden, talouden ja ympäristön näkökulmista. Työ tarjoaa lukijalle tiiviitä, yleistajuisia nostoja yhteiskuntaa läpileikkaavista nykyhetken muutoksista sekä lähitulevaisuuden varautumistarpeista.  

Koostetta varten haastateltiin 36 tutkijaa eri yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Tutkijoita pyydettiin arvioimaan Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia Suomelle sekä tunnistamaan lähitulevaisuuden kehityskulkuja ja tulevan hallituksen päätöksentekoon mahdollisesti kohdistuvia paineita.  

Yleiskatsauksen lisäksi kokonaisuus sisältää rajatumman tutkijajoukon kanssa työstetyt talouteen ja turvallisuuteen liittyvät teemakatsaukset. 

Suomalainen Tiedeakatemia edistää työssään tietopohjaista päätöksentekoa. Viime vuosina Tiedeakatemiassa on etsitty uusia tapoja hyödyntää tutkijoiden asiantuntemusta tietotarpeissa, jotka liittyvät nopeasti eteneviin yhteiskunnallisiin kriiseihin.  

”Epävarmuuden maailmassa tarvitaan uudenlaisia keinoja asiantuntijatiedon kokoamiseksi”, toteaa Suomalaisen Tiedeakatemian akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen. ”Tutkijoille syntyy vuosien perehtymisen kautta kykyä arvioida tutkimusaloihinsa liittyviä ilmiöitä. Suomalaisessa Tiedeakatemiassa haluamme tutkitun tiedon ohella nostaa esille tutkijoiden asiantuntemusta ja tuoda sitä päätöksentekijöiden tietoon.” 

Tietokoosteesta on tuotettu myös verkkosovellus, jossa hyökkäyssodan seurauksia voi tarkastella 12 temaattisen leikkauspisteen kautta. Digitaaliseen käsitekarttaan pääset tutustumaan täällä

Tietokooste:

> Yleiskatsaus: Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutukset (PDF-tiedosto)

> Teemakatsaus: talous (PDF-tiedosto)

> Teemakatsaus: turvallisuus (PDF-tiedosto)

> Digitaalinen käsitekartta 

Tietokoosteen kokoamiseen osallistuivat seuraavat tutkijat: Tuomas Forsberg (Helsingin yliopisto), Emma Hakala (Ulkopoliittinen instituutti), Markus Holmgren (Ulkopoliittinen instituutti), Samuli Honkapuro (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto), Kari Hyytiäinen (Helsingin yliopisto), Harri Jalonen (Vaasan yliopisto), Annukka Jokipii (Vaasan yliopisto), Minna Kaljonen (Suomen ympäristökeskus), Kirsipauliina Kallio (Tampereen yliopisto), Hanna Karikallio (Luonnonvarakeskus), Paula Kivimaa (Suomen ympäristökeskus), Sanna Kopra (Lapin yliopisto), Kari Koppelmäki (Helsingin yliopisto), Marita Laukkanen (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus), Martti Lehto (Jyväskylän yliopisto), Johanna Leinonen (Oulun yliopisto), Marko Keskinen (Aalto yliopisto), Kari Liuhto (Turun yliopisto), Teemu Makkonen (Itä-Suomen yliopisto), Kari Mäki (Teknologian tutkimuskeskus), Jyrki Niemi (Luonnonvarakeskus), Lauri Ojala (Turun yliopisto), Jari Ojala (Jyväskylän yliopisto), Elina Pirjatanniemi (Åbo Akademi), Eeva-Kaisa Prokkola (Oulun yliopisto), Sinikukka Saari (Ulkopoliittinen instituutti), Arttu Saarinen (Turun yliopisto), Ahti Salo (Aalto-yliopisto), Pasi Saukkonen (Helsingin kaupunki), Sanna Syri (Aalto-yliopisto), Otto Toivanen (Aalto-yliopisto), Veli-Pekka Tynkkynen (Helsingin yliopisto), Petri Uusikylä (Vaasan yliopisto), Sirpa Virta (Tampereen yliopisto), Johanna Vuorelma (Helsingin yliopisto). Kiitämme lämpimästi kaikkia mukana olleita.

Työ on toteutettu osana Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittamaa Ilmiökartta-hanketta.

Lisätietoa: 

Suomalainen Tiedeakatemia 
akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen 
jaakko.kuosmanen@acadsci.fi, +358 400 601 716 

asiantuntija Iiris Koivulehto 
iiris.koivulehto@acadsci.fi, +358 50 311 9683