Kuva: Helsingin kaupunginmuseo / Pertti Ingervo. Kuvankäsittely: Suomalainen Tiedeakatemia

Miten kiusaamista ja väkivaltaa voidaan torjua? – Monialainen tietokooste valmistui viikossa

Suomalainen Tiedeakatemia kokosi lasten ja nuorten välistä kiusaamista ja väkivaltaa käsittelevän ilmiökartan vastaamaan nopeaan tietotarpeeseen. Tavoitteena oli koota tutkimustietoa ajankohtaisesta ilmiöstä ja kokeilla, mikä on mahdollista lyhyessä ajassa.

Yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi on saatavilla yhä enemmän tutkittua tietoa, mutta samalla tiedon runsaus asettaa haasteita sen hyödyntämiselle. Suomalainen Tiedeakatemia kehittää ketteriä tiedevälittämisen formaatteja, joiden tarkoitus on auttaa päättäjiä navigoimaan informaatiotulvassa.

Lasten ja alle 23-vuotiaiden nuorten kiusaamista ja väkivaltaa käsittelevä ilmiökartta tuotettiin tiede ja päätöksenteko -tiimissä neljän asiantuntijan yhteistyönä yhden työviikon aikana. Kooste valmisteltiin valtioneuvoston kanslian aloitteesta. Tarkoituksena oli jäsentää yleiskuva ajankohtaisesta tietotarpeesta nopeasti ja tiiviisti.

”Haluamme haastaa käsityksen siitä, että päätöksenteko on nopeaa ja tiede hidasta. Samalla testaamme toimintavalmiuttamme tilanteissa, joissa tutkittua tietoa tarvitaan akuutisti”, kertoo Suomalaisen Tiedeakatemian asiantuntija Linda Lammensalo.

Tuore ilmiökartta on tutkimustietoon ja tutkijoiden asiantuntemukseen perustuva katsaus ajankohtaisesta aiheesta, jota käsiteltiin runsaasti mediassa Vantaan Viertolan kouluampumisen yhteydessä. Kooste sisältää vertaisarvioitua tutkimusta, tutkijoiden arvioita ilmiöstä ja siihen liittyvistä kehityskuluista sekä keinoja kiusaamisen ja väkivallan torjuntaan.

Ilmiökartassa kuvataan lasten ja nuorten kiusaamisen ja väkivallan nykytilannetta, taustatekijöitä, vaikutuksia ja erityispiirteitä. Nuorten kohdalla perheen sosioekonomisen huono-osaisuuden on havaittu olevan yhteydessä kiusaamiseen ja rikoskäyttäytymiseen. Suomalaisnuorten sosioekonomiset erot ovat vahvistuneet myös esimerkiksi päihteiden ongelmakäytössä.

Ilmiökartan tuottamisessa olivat mukana David Gyllenberg, HUS Nuorisopsykiatria ja Turun yliopisto; Riittakerttu Kaltiala, Tampereen yliopisto; Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusverkosto; Taina Laajasalo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Nina Lindberg, HUS; Mauri Marttunen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Matti Näsi, Helsingin yliopisto; Miia Sainio, Jyväskylän yliopisto sekä Christina Salmivalli, Turun yliopisto.

Suomalainen Tiedeakatemia kiittää lämpimästi mukana olleita tutkijoita.

Tutustu ilmiökarttaan:

Lasten ja nuorten (alle 23-vuotiaiden) kiusaaminen ja väkivalta (Aukeaa PDF-tiedostona)

Lisätietoja:

Linda Lammensalo
Asiantuntija, Suomalainen Tiedeakatemia
Puh. 050 308 7726
linda.lammensalo@acadsci.fi

Antti Kailio
Asiantuntija, Suomalainen Tiedeakatemia
Puh. 040 174 9616
antti.kailio@acadsci.fi