David Mair toivotti tiedevälittäjät eri EU-maista tervetulleiksi.
Science Advice for Policy -yksikön johtaja David Mair toivotti tiedevälittäjät eri EU-maista tervetulleiksi.

Eri EU-maiden tiedevälittäjiä kokoontui Brysseliin

Euroopan Komission tutkimuskeskus Joint Research Centre edistää tieteen ja päätöksenteon välistä vuorovaikutusta koko EU:n tasolla. JRC on muun muassa järjestänyt viime vuosina koulutuksia EU-maiden tiedevälittäjille.

Tällä viikolla JRC:n kouluttamat tiedevälittäjät kokoontuivat Brysseliin kahdeksi päiväksi vaihtamaan kokemuksiaan, oppimaan toisiltaan ja pohtimaan uusia yhteistyömuotoja. Tilaisuuteen osallistuivat Tiedeakatemian tiede ja päätöksenteko -tiimistä Jaakko Kuosmanen ja Nanna Särkkä, jotka suorittivat JRC:n kouluttajakoulutuksen syksyllä 2021.

Mukana oli 36 tiedevälittäjää viidestätoista eri EU-maasta. Osallistujat edustivat niin yliopistoja, tutkimuslaitoksia, kansalaisjärjestöjä, tiedeakatemioita kuin tiedehallintoa.

Jaakko ja Nanna esittelivät kehittämäänsä vaikuttamiskoulutusmallia sekä keskeisiä oppejaan ja huomioitaan tutkijoiden yhteiskunnallisista vuorovaikutustaidoista ja niiden kehittämisestä. Viime vuosina niin Suomessa kuin EU:ssa on eri puolilla alettu tunnistaa, että tutkijoille kannattaa tarjota tukea yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisessa. Tähän asti tutkijoille tarjottava koulutus on keskittynyt pitkälti tiedeviestinnän taitoihin.

Tiedeakatemian vaikuttamiskoulutus herätti muiden maiden edustajissa paljon kiinnostusta. Koulutus on suunniteltu auttamaan tutkijoita ymmärtämään vaikuttamisen yhteiskunnallista kontekstia, poliittisen päätöksenteon realiteetteja ja käytäntöjä sekä tekemään yhteiskunnallista vuorovaikutusta suunnitelmallisesti, strategisesti ja resurssifiksusti. Järjestämme koulutuksia yhteistyössä eri tutkijaorganisaatioiden kanssa; lähitulevaisuudessa muun muassa Helsingin yliopiston ja Nuorten Tiedeakatemian kanssa.