Skip to content

Blogi

Politiikkasuositusten tuottamisessa ja hyödyntämisessä tutkimustiedon luonteen hahmottaminen on tärkeää

Tutkimustiedosta johdetut politiikkasuositukset ovat osa tieteen ja yhteiskunnan välistä suhdetta. Niiden tuottamista odottavat tutkimusrahoittajat ja toivovat päätöksentekijät. Viime aikoina politiikkasuositukset ovat olleet runsaasti esillä koronapandemian…

Termityöstä

Osana tiedeneuvonnan kehittämistyötä Sofi on käynnistänyt tiedeneuvontaan liittyvän suomenkielisen sanaston määrittelyn. Tiedeneuvonta-aiheinen suomenkielinen keskustelu on jokseenkin tuore ilmiö, ja siihen liittyvä termistö on hyvin vakiintumatonta.…

Harjoittelussa Sofissa

Aloitin harjoitteluni Sofissa lokakuun alussa. Palasin Suomeen Norjasta, jossa työskentelin Senter for Vitenskapsteori  tutkimuskeskuksessa ERASMUS+-harjoitteluohjelman kautta. Bergenin yliopistossa toimivassa keskuksessa tutkitaan laaja-alaisesti nykyajan viheliäisiä ongelmia…