Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto 2023 yliopistotutkija Christian Hakuliselle

Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2023 humanistipalkinto on myönnetty yliopistotutkija, dosentti Christian Hakuliselle. 15 000 € arvoinen palkinto myönnetään vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle. Palkinto jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian tilaisuudessa Ritarihuoneella 9.10.2023.


Christian Hakulinen on tutkimuksissaan keskittynyt erityisesti mielenterveyden häiriöihin ja niiden pitkäkestoisiin vaikutuksiin muun muassa sosioekonomiseen asemaan, koulumenestykseen, ihmissuhteisiin ja työuraan. Hakulinen työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykologian ja logopedian osastossa.

Hakulinen väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa psykologian alalta vuonna 2013. Väitöskirjassaan Hakulinen tarkasteli varhaisen perheympäristön sekä serotoniinijärjestelmän vaikutusta ihmisen vihamielisyyteen ja ärtyneisyyteen, näiden kehityskulkuun sekä niistä mahdollisesti aiheutuviin terveydellisiin riskitekijöihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Väitöskirjan jälkeen Hakulinen on tutkinut muun muassa persoonallisuuden piirteiden ja sosiaalisten suhteiden merkitystä terveyskäyttäytymisen ja terveyden selittäjänä.

”Kiinnostuin mielenterveyden häiriöistä psykologian opintojen aikana. Suoritin opintoihin kuuluvan harjoittelun psykiatrisen sairaalan osastolla ja tein väitöskirjan ohella lyhyitä osa-aikaisia sijaisuuksia aikuispsykiatriassa ennen siirtymistä opetus- ja tutkimustehtäviin”, Hakulinen kertoo.

”Kliininen työkokemus ja erityisesti tutkimuksen tuoma ymmärrys vahvistivat ajatusta siitä, että mielenterveyden häiriöiden merkitys yksilölle, läheisille ja laajemmalle yhteisölle on usein varsin huomattava. Tästä syystä pidän niiden tutkimista tärkeänä.”

Tällä hetkellä Hakulinen johtaa Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamaa, 1,5 miljoonan euron viisivuotista ERC Starting Grant -hanketta Effects of mental disorders on the wellbeing and prosperity of family members and friends. Hankkeessa tutkitaan monitieteisin menetelmin mielenterveyden häiriöiden vaikutuksia sosiaalisissa verkostoissa – erityisesti sitä, miten mielenterveyden häiriöt vaikuttavat perheenjäsenten ja läheisten ihmisten hyvinvointiin sekä sosioekonomisiin tekijöihin. Hanke perustuu kattaviin suomalaisiin rekisteriaineistoihin.

”Olen ollut onnekas, sillä saan tehdä tutkimusta teemoista, jotka kiinnostavat itseäni suuresti”, Hakulinen toteaa.

”Haaveeni on ollut, että voisin perustaa oman tutkimusryhmän, ja olen erittäin tyytyväinen kun tämä on onnistunut. Toivoisin tietenkin, että saisimme tutkimusrahoitusta myös jatkossa niin, että voimme jatkaa nykyistä tutkimustoimintaamme.”

Hakulisella on näkyvä kansainvälinen ura, ja hän on julkaissut yli 90 tieteellistä artikkelia. Suomessa tehtävän psykologisen tutkimuksen tulevaisuuden Hakulinen näkee hyvänä:

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana psykologiassa on huomattu, etteivät vanhojen klassisten tutkimusten tulokset tahdo toistua, kun niitä tarkastellaan uusilla paremmilla aineistoilla. Tämän myötä on havaittu, että käytössä on aiemmin ollut tiettyjä toimintatapoja, joita parantamalla voimme tehdä entistä parempaa tiedettä. Meillä on myös yhä parempia tapoja mitata psykologisia asioita ja yhä laajempia aineistoja käytettävissä.”

CHRISTIAN HAKULINEN

  • Yliopistotutkija Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan psykologian ja logopedian osastossa.
  • On tutkimuksissaan keskittynyt erityisesti mielenterveyden häiriöihin ja niiden vaikutuksiin muun muassa sosioekonomiseen asemaan, koulumenestykseen, ihmissuhteisiin ja työuraan.
  • Johtaa Euroopan tutkimusneuvoston 1,5 miljoonalla eurolla rahoittamaa viisivuotista ERC Starting Grant -hanketta Effects of mental disorders on the wellbeing and prosperity of family members and friends, 2022–2027.

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN HUMANISTIPALKINTO

  • Jaetaan vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle
  • on arvoltaan 15 000 €
  • jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011.