Ilta tieteelle, 11.9.2023

– näkökulmia kulttuuriantropologiaan ja lastenpsykiatriaan


Suomalaisen Tiedeakatemian syyskauden ensimmäinen teemailta paneutuu kahden tieteenalan, kulttuuriantropologian ja lastenpsykiatrian ajankohtaiseen tutkimukseen.

Puhujina ovat Tiedeakatemian jäseniksi keväällä 2023 kutsutut sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green ja lastenpsykiatrian professori André Sourander. Mitkä kysymykset ovat keskeisiä heidän tutkimuksessaan juuri nyt ja millaisena tieteenalan asema näyttäytyy laajemmin? Mitkä aikamme yhteiskunnallisista ilmiöistä, muutoksista ja haasteita ovat erityisen kiinnostavia ja puhuttavia tutkijoiden näkökulmasta?

Tilaisuus järjestetään maanantaina 11.9. Ritarihuoneella Helsingissä. Teemailtaan on vapaa pääsy, mutta toivomme, että tilaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään keskiviikkona 6.9. Tilaisuutta voi seurata myös suorana lähetyksenä Tiedeakatemian YouTube-kanavalla.

Tilaisuus on kaksikielinen (suomi-englanti).

Lämpimästi tervetuloa.

Aika   
Maanantai 11.9.2023 klo 17.15–19

Paikka
Ritarihuone, Ritarikatu 1, Helsinki

Ilmoittautuminen   
Toivomme, että tilaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään keskiviikkona 6.9. sähköisellä lomakkeella tai Tiedeakatemian toimistolle: anna.chydenius@acadsci.fi, p. 050 587 6527.


OHJELMA

Tilaisuuden avaus: Suomalaisen Tiedeakatemian esimies, professori Kimmo Kaski

Esitelmät

Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sarah Green
Locations and crosslocations beyond humans: on the border dynamics of livestock, wildlife and microbes

Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori André Sourander
Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy perusterveydenhuollossa: tutkimuksesta käytäntöön

Keskustelua illan teemasta

Jäsendiplomien jako Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2023 uusille jäsenille

ILLAN PUHUJAT

Sarah Green on Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori. Green on tutkimuksissaan tarkistellut paikan, tilan ja rajojen antropologiaa sekä mm. sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Greenin Crosslocations-hanke tutki vuosina 2016–2021 ihmisten ja paikkojen välisten suhteiden muutoksia erityisesti Välimeren alueella. Hankkeessa tarkasteltiin mm. rajojen merkitystä globaalissa maailmassa sekä rajojen yli ulottuviin suhteisiin liittyviä yhteiskunnallisia, poliittisia ja ekologisia ongelmia. Hankkeelle myönnettiin Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoitus.

André Sourander on Turun yliopiston professori ja tunnettu lastenpsykiatrian tutkija. Sourander on tutkimuksissaan tarkastellut mm. lasten ja nuorten hyvinvointia, mielenterveysongelmien psykososiaalisia ja biologisia riskitekijöitä sekä psykiatristen häiriöiden syntymekanismeja ja kehityskulkuja. Sourander on johtanut useita mielenterveysongelmien syntymekanismeja, varhaistunnistusta ja ennaltaehkäisyä edistäviä tutkimushankkeita. Hänen perustamansa ja johtamansa Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on yksi Turun yliopistolliseen keskussairaalaan huippuosaamisyksiköistä.