Ilmoittautuminen

Tiedeakatemian vuoden viimeinen yleisötilaisuus järjestetään Ritarihuoneella maanantaina 11.12.2023. Tapahtuma on omistettu matemaattis-luonnontieteelliselle tutkimukselle: illan pääpuhujana on tieteen akateemikko, lääketieteen ja kirurgian tohtori Kari Alitalo. Tilaisuudessa jaetaan lisäksi vuoden 2023 Väisälän palkinnot ja kuullaan palkinnonsaajien esitykset omasta tutkimuksestaan.

Ilta tieteelle 11.12.2023

Tässä kohdassa voi tarvittaessa ilmoittaa useampien osallistujien nimet. / You can enter the names of more than one participant in this field.
Osallistuminen tilaisuuteen / Participation*
Kutsut tuleviin tilaisuuksiin / Invitations