Tieteen akateemikot Heli Jantunen, Martti Koskenniemi ja Merja Penttilä. Kuvat: Suomen Akatemia / Studio Kari Likonen oy.

Tieteen akateemikoiksi Heli Jantunen, Martti Koskenniemi ja Merja Penttilä

Professori Heli Jantuselle, emeritusprofessori Martti Koskenniemelle ja tutkimusprofessori Merja Penttilälle on myönnetty tieteen akateemikon arvonimi. Arvonimi myönnetään erittäin ansioituneelle tieteentekijälle ja voi olla samanaikaisesti kuudellatoista tieteenharjoittajalla. Arvonimen myöntää Tasavallan presidentti Suomen Akatemian esityksestä.

Professori Heli Jantunen on toiminut Oulun yliopiston teknillisen fysiikan professorina vuodesta 2004 ja Mikroelektroniikan tutkimusyksikön johtajana vuodesta 2008. Hänet tunnetaan kansainvälisesti elektroniikan materiaalien tutkimuksesta erityisesti pioneerityöstään keraamisen elektroniikan parissa. Erityisen ansioitunut Jantunen on matalien lämpötilojen keraamikomponenttien tutkimuksessa ja sovelluksien kehittämisessä. Aihepiiri on huomattavan merkittävä elinkeinoelämälle.

Professori emeritus Martti Koskenniemi on toiminut Helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professorina vuodesta 1994 lähtien ja perustamansa Kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien Erik Castrén -instituutin johtajana vuodesta 1997 lähtien. Koskenniemi on yksi kansainvälisen oikeuden johtavista tutkijoista maailmassa ja vaikuttanut monella tavalla kansainvälisen oikeuden piirissä käytyyn teoriakeskusteluun kolmenkymmenen viime vuoden aikana. Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi Koskenniemi kutsuttiin vuonna 2002.

Tutkimusprofessori Merja Penttilä on toiminut vuodesta 1999 lähtien bioteknologian tutkimusprofessorina VTT:llä. Vuoden 2016 alusta hän on toiminut osa-aikaisesti myös synteettisen biologian professorina Aalto-yliopistossa. Merja Penttilän keskeinen tutkimuskohde on uusien, fossiilisia raaka-aineita korvaavien tuotantoprosessien kehittäminen. Tutkimuksen keskiössä ovat olleet nk. solutehtaat, elävät mikrobit, joiden toimintaa ymmärretään ja muokataan siten, että ne tuottavat biopohjaisia tuotteita esimerkiksi energia-, terveys- ja materiaalisovelluksiin. Penttilä kutsuttiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2015.

Suomalainen Tiedeakatemia onnittelee lämpimästi uusia akateemikkoja.

Lisätietoa Suomen Akatemian verkkosivuilla