Tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi: PhD Jaakko Kuosmanen uuden tiedeneuvonantohankkeen akatemiasihteeriksi Suomalaiseen Tiedeakatemiaan

Tavoitteena on rakentaa tiedeneuvonannon järjestelmä, joka pystyy korkeatasoisen tieteellisen tiedon välittämiseen päätösten tekijöille ja valmistelijoille. ”Suomessa tieteen arvostus on maailman kärkitasoa. Tämä luo erinomaisen pohjan maailman parhaan tiedeneuvonannon järjestelmän rakentamiselle”, arvioi Kuosmanen.

Kuosmasella on laaja kansainvälinen kokemus sekä tutkimuksesta että tieteen vaikuttavuudesta.

”Olemme onnekkaita, että Jaakko päätti lähteä mukaan. Jaakon kokemus ja osaaminen ovat täydellinen osuma hankkeen tarvitsemaan asiantuntemukseen. Tiedeneuvonantojärjestelmän rakentaminen on äärimmäisen haastava projekti, johon tarvitaan parhaat mahdolliset voimat”, toteavat Suomalaisen Tiedeakatemian esimies Risto Nieminen ja pääsihteeri Pekka Aula.

Kuosmanen pitää projektia merkittävänä: ”Uudella vuosituhannella hallinto joutuu toimimaan yhä nopeammin muuttuvassa viheliäisten ongelmien toimintaympäristössä. Tieteellinen tieto lisää ilmiöiden ennakoitavuutta ja antaa hallinnolle paremmat mahdollisuudet tehdä tulevaisuuden hyvinvointia tukevia päätöksiä. Arvokasta tieteellistä tietoa on tarjolla enemmän kuin sitä hyödynnetään. Nyt on tärkeää luoda yhteisesti uudenlaisia toimintamalleja, joilla tämä tieto saadaan tehokkaasti tukemaan Suomen tulevaisuuden rakentamista.”

Jaakko Kuosmanen on väitellyt politiikan tohtoriksi Edinburghin yliopistosta, ja hänellä on dosentuuri Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Ennen nimitystään akatemiasihteeriksi Kuosmanen on työskennellyt laajasti hallinnon ja tieteellisen tiedon parissa. Iso-Britanniassa hän on toiminut Oxfordin yliopistolla projektikoordinaattorina ja luennoitsijana sekä työskennellyt asiantuntijana useiden eri maiden hallinnoissa. Kuosmanen on työskennellyt vanhempana asiantuntijana ajatushautomo Demos Helsingillä alueenaan tieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Hän on myös valtioneuvoston kanslian ennakointiluotsin jäsen. Kuosmanen on kysytty keskustelija ja hän julkaissut alansa merkittävimmissä tieteellisissä lehdissä.

Suomalaisen Tiedeakatemian vetämän tiedeneuvonantohanke sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmivuotisen 600 000 euron tuen. Tiedeneuvonantojärjestelmä kokoaa ja jalostaa tutkimustietoa edelleen välitettäväksi sekä oma-aloitteisesti että toimeksiantoihin vastaten. Järjestelmän ydin on Suomen tiedeakatemioiden jäsenten ja muiden tieteentekijöiden muodostama riippumaton tiedeyhteisö. Kohderyhmänä ovat erityisesti päätösten valmistelijat ja päätösten tekijät.

Kuosmanen aloittaa hankkeessa 1.2.2019.

Lisätietoja:
Jaakko Kuosmanen, akatemiasihteeri, puh. 040 060 1716
Pekka Aula, pääsihteeri, puh. 040 70 30952
Risto Nieminen, tiedeneuvonantohankkeen vastuullinen johtaja, puh. 050 350 0900