Tiedote: Apurahatutkijoilla korkea työmoraali

 TIEDOTE
Julkaisuvapaa 

Apurahatutkijoilla korkea työmoraali
– Poikkeusolot laittavat tutkijat kuitenkin henkisesti ja taloudellisesti ahtaalle

Suomalaisen Tiedeakatemian apurahansaajilleen tekemän kyselyn mukaan tutkijoiden työmoraali on poikkeusoloista huolimatta korkea. Tutkimusta edistetään kaikin mahdollisin tavoin eikä aikatauluja haluta venyttää tai tutkimusta keskeyttää. Poikkeusolot kuitenkin aiheuttavat lisästressiä ja päivittäinen työskentely keskeytyy liian usein. Lisäksi apurahatutkijoiden taloudellinen tilanne on heikentynyt.

Kyselyn perusteella Suomalainen Tiedeakatemia helpottaa apurahoihin tehtäviä muutoksia ja kohdentaa lisähaun apurahatutkijoilleen poikkeustilan aiheuttamia lisäkulujen kattamista varten.

Poikkeustilanne vaikuttaa monilla tutkimuksen tekemiseen. Turhautumista aiheuttavat työmatkojen siirtyminen tai peruuntuminen sekä aineiston keruuseen liittyvät ongelmat. Laboratoriokokeita ei tehdä, kenttätöitä ei voida toteuttaa ja aineiston keruu haastatteluilla on haastavampaa kuin aiemmin. Lisäkuluja syntyy muun muassa etätyöjärjestelyistä, perhetilanteesta ja peruuntuneista työmatkoista.

Myös sosiaalisten suhteiden muuttumien vaikuttaa tutkimuksen etenemiseen ja henkiseen jaksamiseen. Tutkijat kertovatkin, että kun kasvokkaiset kontaktit ja satunnaiset tapaamiset jäävät puuttumaan, pois jää paljon hedelmällistä ja hyvinvointiin vaikuttavaa vuorovaikutusta.

Kaikki apurahansaajat ovat siirtyneet etätöihin kotiin. Vain yhdellä vastaajalla on oma työhuone kodin ulkopuolella. Tutkijoista melkein puolet (45 %) työskentelee kotona omassa työtilassa ja 40 prosenttia työskentelee kotona ilman työlle eristettyä tilaa. 

Enemmistö (76 %) kokee voivansa tehdä työtä riittävässä rauhassa. Työ kuitenkin keskeytyy usein työskentelypaikasta takia. Lähes puolet (45 %) vastaajista kokee työnsä keskeytyvän liian usein. Noin kaksi kolmesta (61 %) tuntee ylimääräistä stressiä poikkeustilanteesta takia. Enemmistö kokee myös, että tutkimustyö ei edisty riittävästi (59 %) ja että keskittymiskyky on heikentynyt (59 %).

Suomalainen Tiedeakatemia toteutti kyselyn huhtikuun lopussa. Kysely lähti kaikille 115 apurahakaudella työskentelevälle tutkijalle. Vastausprosentti oli 72. Kyselyn tarkoituksena oli saada selvyys COVID-19-poikkeustilojen vaikutuksia apurahatutkijoiden työhön ja henkiseen hyvinvointiin. Suomalainen Tiedeakatemia myöntää vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa sekä matemaattis-luonnontieteelliseen että humanistiseen tutkimukseen. Suurin osa apurahoista myönnetään tohtoriopintoihin.  

Lisätietoja: 

Suomalainen Tiedeakatemia 
Pääsihteeri Pekka Aula, pekka.aula@acadsci.fi