Tiedeakatemian jäsen Paula Eerola Suomen Akatemian pääjohtajaksi

Valtioneuvosto on nimittänyt Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenen, professori Paula Eerolan Suomen Akatemian pääjohtajaksi. Pääjohtajan virkakausi on viisi vuotta.


Paula Eerola on toiminut Helsingin yliopistossa vuodesta 2018 alkaen vararehtorina. Hänet nimitettiin vuonna 2008 kokeellisen hiukkasfysiikan professoriksi. Eerola on toiminut Helsingin yliopistossa myös luonnontieteen tutkijakoulun johtajana, fysiikan tutkimuslaitoksen johtajana sekä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina.

Vuosien 1998–2008 aikana Eerola toimi Lundin yliopistossa hiukkasfysiikan erikoistutkijana, hiukkasfysiikan professorina ja hiukkasfysiikan osaston johtajana. Sitä ennen Eerola on työskennellyt muun muassa Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä. Eerola on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1990.

Eerola on Suomalaisen Tiedeakatemian, Suomen Tiedeseuran, Teknillisten Tieteiden Akatemian ja Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen. 

Suomalainen Tiedeakatemia ja Suomen Akatemia ovat toisistaan riippumattomat organisaatiot. Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura. Sen tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Suomen Akatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva asiantuntijaorganisaatio. Se rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa.

Kuva: Helsingin Yliopisto