Hallituksen jättävät Pekka Ilmakunnas ja Kimmo Kaski kukitettiin syyskokouksen jälkeen. Kuvassa myös 1.1.2024 esimiehenä aloittava Tuula Linna sekä matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteerinä jatkava Juha Kinnunen.

Tiedeakatemian hallitus 2024

Suomalaisen Tiedeakatemian marraskuussa pidetty sääntömääräinen syyskokous valitsi Tiedeakatemian hallituksen vuodelle 2024.

Uutena esimiehenä (hallituksen puheenjohtajana) aloittaa Helsingin yliopiston prosessioikeuden professori Tuula Linna. Linna on toiminut aiemmin Tiedeakatemian varaesimiehenä (2022–2023) sekä humanistisen osaston sihteerinä (2019–2021). Varaesimieheksi (hallituksen varapuheenjohtajaksi) kokouksessa valittiin Aalto-yliopiston tietojenkäsittelytekniikan professori Heikki Mannila. Mannila on toiminut Tiedeakatemian hallituksen jäsenenä kuluvan vuoden ajan sekä aiemmin mm. Suomen Akatemian pääjohtajana. Esimiehen ja varaesimiehen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Uudeksi varainhoitajaksi syyskokous valitsi Helsingin yliopiston mikrotalousteorian professori Hannu Vartiaisen. Matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteerinä jatkaa toisella kaudella Aalto-yliopiston matematiikan professori Juha Kinnunen ja humanistisen osaston sihteerinä Tampereen yliopiston englantilaisen filologian professori Päivi Pahta. Varainhoitajan ja osastojen sihteerien toimikausi on viisi vuotta.

Lisäksi Tiedeakatemian hallitukseen kuuluu neljä vuosittain valittavaa jäsentä. Syyskokous valitsi uusiksi jäseniksi Aalto-yliopiston polymeerifysiikan ja molekulaaristen nanorakenteiden professori Olli Ikkalan sekä professori Juhani Knuutin, joka toimii Turussa PET-keskuksen johtajana. Hallituksen jäseninä jatkavat toisella kaudella Itä-Suomen yliopiston kasviekologian professori Riitta Julkunen-Tiitto sekä Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori Tiina Kinnunen.

Hallitus aloittaa toimintansa uudella kokoonpanolla 1.1.2024.

Hallituksen jättävät toimikausien tullessa täyteen tämänhetkinen puheenjohtaja Kimmo Kaski, varanhoitajana vuodesta 2011 toiminut Pekka Ilmakunnas sekä kolme kautta hallituksen jäsenenä toiminut Jukka Westermarck. Kiitämme lämpimästi kuluneista vuosista sekä työstä Suomalaisen Tiedeakatemian ja tieteen hyväksi.