Tiedeakatemialle miljoonan euron rahoitus tutkitun tiedon vaikuttavuuden edistämiseen

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt Suomalaiselle Tiedeakatemialle miljoonan euron rahoituksen tutkitun tiedon vaikuttavuutta ja hyödyntämistä edistävän toimintamallin kehittämiseen. 

Syksyllä käynnistyvän nelivuotisen hankkeen päätavoitteena on vahvistaa tutkitun tiedon roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Hankkeessa kehitetään Suomen tietopohjaisen päätöksenteon tueksi kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimuksen vaikuttavuutta edistävä toimintamalli. 

Tiedeakatemian tiede ja päätöksenteko -toiminnosta vastaava akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen: ”Tarkoitus on vastata tietopohjaisen päätöksenteon keskeiseen haasteeseen ja paradoksiin: päätösten tueksi on tarjolla koko ajan enemmän tutkittua tietoa, mutta samalla olennaisen tiedon löytäminen ja hyödyntäminen on yhä vaikeampaa.” Tätä tavoitetta tuetaan muun muassa kehittämällä ja kokeilemalla uusia tapoja kuratoida ja koostaa tutkittua tietoa päätöksentekoa varten. 

Vaikka rahoitus on Suomalaiselle Tiedeakatemialle, kehitystyö tehdään yhteistyössä tieteen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. ”On tärkeää, että tutkitun tiedon vaikuttavuutta pohditaan yhdessä. Yhteistyöhön kutsutaankin muita tiedeakatemoita ja tiedeyhteisöä mutta myös päätöksentekijöitä, liike-elämän ja yhteiskunnan muiden sektoreiden edustajia”, toteaa Tiedeakatemian pääsihteeri Pekka Aula.

Hankkeessa tuotetaan myös eettinen ohjeistus ja kaikille avoin työkalupaketti sekä verkkokoulutus vahvistamaan tutkijoiden erilaisten tietosynteesien tuottamisessa tarvittavia taitoja.

Lisätietoja: akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen (jaakko.kuosmanen@acadsci.fi, p. 0400 601 716) ja tiedeviestinnän asiantuntija Nanna Särkkä (nanna.sarkka@acadsci.fi, p. 050 520 8366)