Tiedeakatemia mukana euroopanlaajuisessa julkilausumassa avoimen ja vapaan tieteen puolesta

Euroopan tulevaisuus riippuu kestävästä, avoimesta ja vapaasta tieteestä ja koulutuksesta. Näin todetaan julkilausumassa, jonka Suomalainen Tiedeakatemia on allekirjoittanut yhdessä 27 muun eurooppalaisen tiedeakatemian kanssa. Lausuma on osoitettu tämän kevään europarlamenttivaaliehdokkaille.

Julkilausuma nostaa esiin neljä keskeistä teemaa:

1. Varmistetaan Euroopan unionin maailmanlaajuinen johtoasema tieteen ja innovoinnin alalla

Eurooppalainen tiede toimii maailmanlaajuisen tutkimuksen ja innovoinnin eturintamassa. Tiede ja innovaatiot ovat keskeisiä Euroopan unionin vapaudelle, kestävyydelle, kilpailukyvylle, vauraudelle ja hyvinvoinnille. Tätä ei tule pitää itsestäänselvyytenä. On olennaisen tärkeää turvata tieteellisen toiminnan avoin ja kansainväliseen yhteistyöhön perustuva luonne, investoida tieteeseen ja taata tieteellisten oivallusten hyödyntäminen päätöksissä, jotka vastaavat yhteiskuntiemme suurimpiin haasteisiin.

2. Edistetään kestävää, avointa ja vapaata tiedejärjestelmää

Kansainvälinen yhteistyö, avoin tiedon liikkuvuus ja tutkija- ja opiskelijavaihto ovat Euroopan unionin merkittäviä voimavaroja. Näkemysten jakaminen on tieteellisen ja teknologisen kehityksen keskeinen edellytys. Päättäjien on suojeltava akateemisen vapauden periaatteita, akateemista institutionaalista autonomiaa ja avointa kansainvälistä tiedon vaihtoa.

3. Investoidaan tieteeseen ja koulutukseen

Tiede ja oppineisuus eivät ole tärkeitä vain talouden ja vaurauden kannalta, vaan ne tuottavat riippumatonta kriittistä ajattelua, joka on elinvoimaisen ja kestävän demokratian perusedellytys. Jotta Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot pysyisivät muun maailman kehityksen kyydissä, niiden tulisi saavuttaa yhteisesti sovittu tavoite ja investoida 3 %:a bruttokansantuotteesta vuosittain tutkimukseen ja kehitykseen. Lisäksi niiden tulisi, Euroopan parlamentin myötävaikutuksella, vahvistaa Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa ja koulutuksen huippulaatua.

4. Käytetään tieteellistä tietoa päätökseteossa

Kehotamme jäsenvaltioita ja Euroopan unionin toimielimiä käyttämään tutkittua tietoa johdonmukaisesti ja viisaasti poliittisessa päätöksenteossa. Edessä olevat haasteet, kuten ilmastonmuutos, luontokato, ruoan riittävyys ja energiamurros, ovat niin monimutkaisia ja pikaisia ratkaisuja vaatia, ettei niihin voida vastata tehokkaasti ilman tiedettä ja ilman vuoropuhelua tieteen, päättäjien, kansalaisyhteiskunnan ja taloudellisten toimijoiden välillä.

Englanninkielinen vetoomus allekirjoittajineen on luettavissa PDF-tiedostona:
The future of Europe depends on robust, open and free science and education