Pääsihteeri

Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri toimii hallituksen esittelijänä ja päätösten toteuttajana sekä vastaa toimiston esimiestehtävistä.

Professori Pekka Aula aloitti Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteerinä vuonna 2016.

Suomalainen Tiedeakatemia mediassa:

Pan European Networks: Science and Technology 19 (.pdf) – Pekka Aula: Opening up
Acatiimi 4/2016 – Pekka Aula: Tieteen puolesta entistä näkyvämmin
Acatiimi 1/2019 – Kysymys-vastaus Pekka Aula, aiheena ”Suomalainen Tiedeakatemia on käynnistänyt tiedeneuvonantohankkeen. Pääsihteeri Pekka Aulan mukaan tavoitteena on rakentaa maailman parhaiten toimiva tiedeneuvonannon järjestelmä”
Tieteessä tapahtuu 2/2019 – Päääkirjoitus: Tieteen maine ja julkisuuden glamour