Kevään 2024 AASF ilmestynyt!

Annales Academiae Scientiarum Fennicae on Suomalaisen Tiedeakatemian monitieteinen julkaisusarja. AASF ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on luettavissa vapaasti verkossa journal.fi-alustalla.

Vuoden 2024 ensimmäinen numero on nyt ilmestynyt. Numeron artikkelit ovat Tiedeakatemiaan vuonna 2023 kutsuttujen uusien jäsenten laatimia esittelyjä omasta tutkimusalastaan ja tämänhetkisistä tutkimushankkeistaan.

Tutkimusta käsittelevien artikkeleiden lisäksi julkaisussa on mukana uusi osio, Foorumi, joka on muodoltaan ja teemoiltaan vapaampi kuin tutkimusartikkelit ja johon ovat tervetulleita kommentit, puheenvuorot, keskustelut ja muut tieteellistä yleisöä kiinnostavat teemat. Ensimmäisen foorumin teksti on muistoartikkeli edesmenneestä merkittävästä teoreettisen fysiikan tutkijasta Philip W. Andersonista, hänen työstään ja panoksestaan alan kehitykselle.

Julkaisu sisältää seuraavat seitsemän artikkelia:

Pertti Ahonen: Essentializing Ethnicity: Expellees and Ethno-National Categorizations in the European Postwar Moment, 1943-1948

Jari Hietanen: Sosiaalinen neurotiede nyt

Esa Lehtinen: Multimediaalisuus ikkunana työelämän digitalisaatioon

Camilla Wide: Språk, land och kommunikativa mönster

Ville Pönkä: Osuuskuntien sääntely ja osuustoimintaperiaatteet – Mihin suuntaan osuuskuntalakia olisi kehitettävä?

Timo Kivimäki: Learning From the Global Experience in Conflict Prevention

Pedro Echenique & Risto Nieminen: Philip W. Anderson: monipuolinen ja poikkeuksellinen tiedemies. Muistokirjoitus.