Tiedematinea: Miten tekoäly muuttaa tiedettä?, 16.5.2024

Tiedematinea on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenille tarkoitettu keskustelutilaisuuksien sarja. Kevään Tiedematinea järjestetään torstaina 16.5. klo 13 alkaen Tiedeakatemian tiloissa Helsingissä (Mariankatu 5A, 2. krs.).

Tilaisuudessa pohditaan moni­tieteellisestä näkökulmasta tekoälyn mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja haasteita tieteen teke­miselle: Missä määrin tekoäly voi edistää monitie­teistä tutkimusta ja auttaa tutkijoita ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, jotka ovat aiemmin olleet tieteen ulottumattomissa? Millaisia eettisiä haasteita tekoälyn integrointi tutkimukseen tuo? Millaisia vaikutuksia tekoälyllä on tieteellisen tut­kimuksen paradigmoihin ja metodologioihin?

Teemasta alustaa Tiedeakatemian jäsen, professori Samuel Kaski, joka työskentelee professorina Aalto-yliopistossa ja Manchesterin yliopistossa sekä toimii Suomen tekoälykeskus FCAI:n johtajana.

Ilmoittautuminen

Pyydämme, että jäsenet ilmoittautuvat tilaisuuteen viimeistään tiistaina 14.5. sähköisellä lomakkeella tai suoraan Tiedeakatemian toimistolle: nina.rapelo@acadsci.fi / puh. 050 4620 889. Lämpimästi tervetuloa!