Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet 2023

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita tieteenharjoittajia. Tiedeakatemian noin 1000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä, jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla.

Uusien jäsenten valintaa käsitellään Tiedeakatemian osastojen kokouksissa keväisin. Lopullisen valinnan tekevät Tiedeakatemian jäsenet yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa.

Tämän vuoden kevätkokouksessa 28.4.2023 valittiin 29 uutta jäsentä. Uudet jäsenet edustavat laajalti suomalaista tieteen kenttää ja työskentelevät kaikkineen yhdeksässä kotimaisessa yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa: Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Luonnonvarakeskuksessa, Tampereen yliopistossa, Turun yliopistossa, VTT:llä ja Åbo Akademissa.

Lisäksi uusista kotimaisista jäsenistä neljä työskentelee ulkomailla. Edustettuina ovat University of Bath (Iso-Britannia), Uumajan yliopisto (Ruotsi), St. Gallenin yliopisto (Sveitsi) sekä tutkimuskeskus Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology (Norja).

Uusiksi jäseniksi kevätkokouksessa 28.4.2023 valittiin:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Aittokallio, Tero – Professor, Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology, Norja
Kankainen, Anu – Jyväskylän yliopiston fysiikan professori
Lakka, Timo – Itä-Suomen yliopiston lääketieteellisen fysiologian professori
Mikkola, Jyri-Pekka – Åbo Akademin ja Uumajan yliopiston teknillisen kemian professori
Mäkelä, Marko – Turun yliopiston sovelletun matematiikan professori
Möttönen, Mikko – Aalto-yliopiston ja VTT:n kvanttiteknologian professori
Salmi, Marko – Turun yliopiston immunologian professori
Sikanen, Tiina – Helsingin yliopiston farmakometabolomiikka apulaisprofessori
Sourander, André – Turun yliopiston lastenpsykiatrian professori
Tyrväinen, Liisa – Luonnonvarakeskuksen luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tutkimusprofessori
Vallittu, Pekka – Turun yliopiston biomateriaalitieteen professori
Yang, Baoru – Turun yliopiston elintarvikekemian professori
Österberg, Monika – Aalto-yliopiston biotuotekemian professori

Humanistinen osasto:

Ahonen, Pertti – Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori
Green, Sarah Francesca – Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori
Grönlund, Henrietta – Helsingin yliopiston kaupunkiteologian professori
Heikkilä, Tuomas – Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori
Hietanen, Jari – Tampereen yliopiston psykologian professori
Kivimäki, Timo – kansainvälisten suhteiden professori, University of Bath, Iso-Britannia
Kolbe, Laura – Helsingin yliopiston Euroopan historian professori
Laamanen, Tomi – strategisen johtamisen professori, St. Gallenin yliopisto, Sveitsi
Lehtinen, Esa – Jyväskylän yliopiston nykysuomen professori
Luomanen, Petri – Helsingin yliopiston Uuden testamentin ja varhaiskristillisen kulttuurin ja kirjallisuuden professori
Melander, Sakari – Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori
Mikkonen, Kai – Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori
Ojanen, Tuomas – Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori
Pihlajarinne, Taina – Helsingin yliopiston tekijänoikeuden professori
Pönkä, Ville – Helsingin yliopiston yksityisoikeuden professori
Wide, Camilla – Turun yliopiston pohjoismaisten kielten professori

Lämpimät onnittelut!