Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet 2022

Suomalaisen Tiedeakatemian noin 1 000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Kevätkokouksessa 22.4.2022 Suomalaisen Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi valittiin:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Honkala, Juha – Turun yliopiston matematiikan yliopistotutkija, dosentti
Hämeri, Kaarle – Helsingin yliopiston kansleri
Laine, Janne – Aalto-yliopiston innovaatioista vastaava vararehtori
Lindsberg, Perttu – Helsingin yliopiston neurologian professori
Lohi, Hannes – Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan professori
Mattila, Seppo – Turun yliopiston tähtitieteen professori
Moilanen, Eeva – Tampereen yliopiston farmakologian professori
Rantanen, Taina – Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori
Sun, Zhipei – Aalto-yliopiston fotoniikan professori
Tkachenko, Nikolai – Tampereen yliopiston fysikaalisen kemian professori
Virta, Marko – Helsingin yliopiston mikrobiologian professori
Zhao, Guoying – Oulun yliopiston tietotekniikan professori

Humanistinen osasto:

Aunesluoma, Juhana – Helsingin yliopiston poliittisen historian professori
Aunola, Kaisa – Jyväskylän yliopiston kehityspsykologian professori
Heinämaa, Sara – Jyväskylän yliopiston filosofian professori
Kujamäki, Pekka – Grazin yliopiston käännöstieteen vakinainen professori
Laitinen, Mikko – Itä-Suomen yliopiston englannin kielen professori
Lehtipuu, Outi – Helsingin yliopiston Uuden testamentin kreikan yliopistonlehtori, dosentti
Liukkunen, Ulla – Helsingin yliopiston työoikeuden ja kansainvälisen yksityisoikeuden professori
Nummenmaa, Lauri – professori, Valtakunnallinen PET-keskus
Peikola, Matti – Turun yliopiston englannin kielen professori
Siltala, Raimo – Turun yliopiston oikeustieteen professori
Slotte, Pamela – Professor i religion och rätt, Åbo Akademi
Vaara, Eero – Oxfordin yliopiston strategisen johtamisen professori
Vartiainen, Hannu – Helsingin yliopiston mikrotaloustieteen professori
Vilkuna, Kustaa H. J. – Jyväskylän yliopiston Suomen historian professori
Ylikoski, Jussi – Oulun yliopiston saamen kielen professori

Ulkomaiset jäsenet:

Holler, Manfred J. – Professor of economics, University of Hamburg
Pulkkinen, Antti – Director of the Heliophysics Science Division, NASA Goddard Space Flight Center
Schwerdtfeger, Peter Adolf – Professor of Theoretical Chemistry, Massey University
Sixta, Herbert – Professor of forest products technology, Aalto University