Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet 2021

Suomalaisen Tiedeakatemian noin 1 000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Uusien jäsenten valintaa on käsitelty sekä Suomalaisen Tiedeakatemian osastojen kokouksissa aiemmin keväällä että kevätkokouksessa nyt huhtikuussa. ”Koronatilanteessa kokoukset on järjestetty sähköisesti. On ollut myös mukava huomata, kuinka sähköinen toteutus on lisännyt aktiivisten jäsenten määrää”, toteaa Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri Pekka Aula.

Uudet kotimaiset jäsenet työskentelevät 10 eri kotimaisessa yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa. Mukana ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Lisäksi kotimaisia jäseniä työskentelee Oxfordin yliopistossa, Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalassa ja Wuhanin yliopistossa.

”Suomalaisen Tiedeakatemian sääntöjä muutettiin syksyllä 2020. Muutos mahdollisti sen, että keväällä 2021 valittiin ensimmäistä kertaa Tiedeakatemian varsinaiseksi jäseneksi Suomessa asuva ulkomaan kansalainen. Tämä kertoo tieteessäkin tapahtuneesta muutoksesta: tiede on kansainvälistä ja Suomeen on muuttaa pysyvästi työskentelemään myös huippututkijoita ympäri maailman”, kertoo pääsihteeri Pekka Aula jäsenvalinnassa tapahtuneesta muutoksesta.

Uudet ulkomaiset jäsenet työskentelevät englantilaisissa, ruotsalaisissa, venäläisissä, yhdysvaltalaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Uusiksi jäseniksi kevätkokouksessa valittiin:

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto:

Jouni Aspi – Oulun yliopiston genetiikan professori
Johan Bobacka – Åbo Akademin analyytisen kemian professori
Ruizhi Chen – Professor, Wuhan University
Marjukka Kolehmainen – Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen professori
Mauri Kostiainen – Aalto-yliopiston kemian professori
Tuomo Kuusi – Helsingin yliopiston matematiikan professori
Pekka Lappalainen – Helsingin yliopiston kvantitatiivisen solubiologian professori
Tuomas Lappi – Jyväskylän yliopiston fysiikan professori
Robert van Leeuwen – Jyväskylän yliopiston teoreettisen materiaali- ja nanofysiikan professori
Sabrina Maniscalco – Helsingin yliopiston kvantti-informaation ja -logiikan professori
Tapio Mappes – Jyväskylän yliopiston eläinekologian professori
Tomi Mikkola – Helsingin yliopiston synnytys- ja naistentautiopin professori
Tommi Mikkonen – Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori
Taina Pennanen – Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija
Juha Rinne – Professori, Turun yliopisto, valtakunnallinen PET-keskus
Frederick Stoddard – Helsingin yliopiston kasviviljelyn yliopistonlehtori
Hanna Tuomisto – Turun yliopiston ekologian professori
Heikki Tuononen – Jyväskylän yliopiston kemian professori
Juha Vaara – Oulun yliopiston laskennallisen fysiikan professori
Ilpo Vattulainen – Helsingin yliopiston biofysiikan professori
Riitta Veijola – Oulun yliopiston lastentautiopin professori

Humanistinen osasto:

Jani Erola – Turun yliopiston sosiologian professori
Tomi Huttunen – Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin professori
Pekka Hämäläinen – Oxfordin yliopiston Rhodes Professor of American History
Pasi Ihalainen – Jyväskylän yliopiston yleisen historian professori, akatemiaprofessori
Niklas Jensen-Eriksen – Helsingin yliopiston yrityshistorian Casimir Ehrnrooth -professori
Jutta Jokiranta – Helsingin yliopiston Vanhan testamentin ja lähialojen professori
Janne Kaisto – Lapin yliopiston varallisuusoikeuden professori
Kaisa Kotakorpi – Tampereen yliopiston taloustieteen professori
Liisa Laakso – Senior Researcher, Pohjoismainen Afrikka-instituutti, Uppsala
Juha-Antti Lamberg – Jyväskylän yliopiston strategian ja taloushistorian professori
Matti Liski – Aalto-yliopiston ympäristö- ja energiatalouden professori
Juha Raitio – Helsingin yliopiston eurooppaoikeuden professori
Reetta Toivanen – Helsingin yliopistoon kestävyystieteen professori
Raisa Maria Toivo – Tampereen yliopiston historian professori
Terhi Utriainen – Turun yliopiston uskontotieteen professori
Olli-Pekka Vainio – Helsingin yliopiston dogmatiikan yliopistolehtori

Ulkomaiset jäsenet:

Fuad Aleskerov – Distinguished Professor, National Research University Higher School of Economics (Moscow)
Robin Dunbar – Head of the Social and Evolutionary Neuroscience Research Group, Oxford University
Kerstin Enflo – Professor of economic history, Lund University
Nikolay Kasimov – Dean/President, Faculty of Geography, Moscow State University
Janos Kertesz – Head of Department of Network and Data Science, Central European University
Joseph Krajcik – Professor, Michigan State University
Nageswari Shanmugalingam – Cincinnatin yliopiston matematiikan professori