Millaista tieteen tekeminen on ollut eri aikoina? Tutkija, kerro meille!

– Suomen tieteen historia -hanke kerää muistitietoa Suomessa vaikuttavilta ja vaikuttaneilta tutkijoilta. Keruun vastausaikaa on jatkettu 31.12. asti.

Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran johdolla vuonna 2023 käynnistetty Suomen tieteen historia -hanke luo katseen tieteen historiaan itsenäisyyden alkuvuosikymmeniltä tähän päivään.

Tiede on ollut ratkaisevassa roolissa suomalaisen yhteiskunnan modernisoitumisessa, kaupungistumisessa ja teollistumisessa. Hanke tarkastelee tieteen kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ja tieteen vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan ja kiinnittää huomiota mm. tieteentekijöiden käsityksiin omasta toiminnastaan suhteessa muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Hankkeen puitteissa kerätään muistitietoa Suomessa vaikuttavilta ja vaikuttaneilta tutkijoilta. Muistitiedosta kertyy tietovaranto, jota hyödynnetään paitsi tieteen historia -hankkeessa myös tulevissa tutkimuksissa. Toivomme mahdollisimman monen osallistuvan kansainvälisestikin ainutlaatuiseen hankkeeseen. Keruun vastausaikaa on jatkettu 31.12. asti. Kirjoitusten muoto on vapaa. Historiallisten tapahtumien lisäksi kirjoittajilta pyydetään näkemyksiä oman tieteenalansa muutoksista ja kehittymisestä.

Keruun organisoivat Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland yhdessä Suomen Tiedeseuran, Suomalaisen Tiedeakatemian, Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan, Kansallisarkiston ja Suomen Historiallisen Seuran kanssa.

Tarkemmat ohjeet ja keruukutsu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran verkkosivuilla.