Väisälän rahaston apurahat 2021 vuodelle 2022

Suomalaisen Tiedeakatemian Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta jaettiin syksyn 2021 apurahahaussa apurahoja ja yliopistokorvauksia yhteensä 1.453.630 euroa. Apurahan sai 64 tutkijaa matemaattis-luonnontieteellisiltä aloilta. Lisäksi rahasto jakoi vuoden 2021 aikana post doc -poolin kautta apurahaa 140.400 euroa tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn.

Suomalaisen Tiedeakatemian Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto jakaa apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille aloille. Rahastolla on vuosittain yksi varsinainen apurahahaku, missä apurahoja on haettavissa tohtoriopintoihin sekä lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaille. Lisäksi rahasto on mukana Säätiöiden post doc -poolissa.

Kokovuotinen apuraha tohtoriopintoihin on 25.000 euroa. Suomalaisissa yliopistoissa työskenteleville tohtoriopiskelijoille myönnettiin lisäksi yliopistokorvaus, jonka tarkoitus on parantaa apurahalla työskentelevien tohtoriopiskelijoiden asemaa yliopistolla. Apurahansaajat työskentelevät 10 eri yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa.

Suomalainen Tiedeakatemia onnittelee kaikkia apurahojen saajia!

Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus vastaanotti vuonna 1963 2. huhtikuuta päivätyn kirjeen, jossa professori Vilho Väisälä ilmoitti lahjoittavansa Tiedeakatemialle 3.000 kpl perustamansa Vaisala Oy:n osakkeita tietyin ehdoin; varoilla tuli perustaa Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän nimeä kantava rahasto, jonka tuotosta Suomalainen Tiedeakatemia myöntäisi ”anomusten nojalla vuosittain yhden tahi useampia henkilökohtaisia apurahoja opintojen tahi tieteellisten tutkimusten tukemiseksi matemaattis-luonnontieteellisillä aloilla”. Rahaston ensimmäiset apurahat, yhteensä 6.000 mk, jaettiin vuonna 1964 neljälle stipendiaatille. Yhteensä Väisälän rahaston on jakanut apurahoja vuodesta 1965 yhteensä 40 464 236 markkaa ja 26 109 184 euroa.

SYKSYLLÄ 2021 MYÖNNETYT VILHO, YRJÖ JA KALLE VÄISÄLÄN RAHASTON APURAHAT

MATEMATIIKKA

Filosofian maisteri Toni Annala, University of British Columbia, 12.500
Kohomologiateoriat algebrallisessa geometriassa (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Tommi Heikkilä, Helsingin yliopisto, 25.000
Dynaamisen viipalekuvauksen ajallis-paikalliset säännöllistämismenetelmät (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Minna Hirvonen, Helsingin yliopisto, 25.000
Complexity theoretic aspects of team-based logics (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Pekka Korhonen, Jyväskylän yliopisto, 12.500
Efficient statistical methods for multivariate analysis and ordination of compositional community data in ecology (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri, valtiotieteiden maisteri Emma-Karoliina Kurki, Aalto-yliopisto, 25.000
Near-symmetry of Muckenhoupt weights and reverse Hölder classes in metric spaces (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Cintia Pacchiano, Aalto-yliopisto, 25.000
Regularity and existence theory for the Total Variation Flow (jatkokoulutusapuraha)

Apulaisprofessori Lassi Paunonen, Tampereen yliopisto, 2.340
Rational convergence rates in fluid mixing problems (apuraha tutkimusvierailuun)

Diplomi-insinööri Jaakko Pere, Aalto-yliopisto, 25.000
On extreme behavior of multivariate and infinite dimensional observations (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Ville Puuska, Tampereen yliopisto, 25.000
Topologisen data-analyysin sovelluskelpoista teoriaa (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian tohtori Jouni Rättyä, Itä-Suomen yliopisto, 1.550
Laplacian and Littlewood-Paley (apuraha tutkimusvierailuun)

Filosofian maisteri Olli Sarala, Oulun yliopisto, 25.000
Random walk time-series clustering; assignment, model selection, and smoothing (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Angelina Senchukova, LUT-yliopisto, 25.000
Sparse X-Ray Tomography with Data-Driven Priors for Sawmill Log Imaging (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Tuomas Takko, Aalto-yliopisto, 25.000
Agenttipohjainen mallintaminen kompleksisissa verkostoissa (jatkokoulutusapuraha)

FYSIIKKA

Filosofian maisteri Sami Demirci, Jyväskylän yliopisto, 25.000
Proton hot spots and high energy scattering in QCD (jatkokoulutusapuraha)

Master of Science Sarah Farzand, Helsingin yliopisto, 25.000
Collider signatures of electroweak baryogenesis (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Matti Hellgren, Jyväskylän yliopisto, 25.000
Astrofysikaalisten neutriinojen sironta raskaista ja keskiraskaista atomiytimistä. (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Ella Häkkinen, Helsingin yliopisto, 25.000
Novel techniques to understand the chemistry of organic aerosol formation in the atmosphere (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Noora Jokinen, Itä-Suomen yliopisto, 25.000
Biomassoista termisillä menetelmillä saatujen jakeiden fraktiointi, analytiikka ja sovellukset (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Henna Joukainen, Jyväskylän yliopisto, 25.000
N-Z-linjan ydinten rakennetutkimus (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Iman Kafian-Attari, Itä-Suomen yliopisto, 25.000
Simulating articular cartilage optical response under matrix degeneration: a computational model based on tissue optical properties (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Heidi Kaisvuo, Tampereen yliopisto, 3.500
Sähköisen neuromodulaation vaikutus hermoverkkojen muodostumiseen ja konnektiivisuuteen in vitro (apuraha tutkimusvierailuun)

Filosofian maisteri Kimmo Kallonen, Helsingin yliopisto, 25.000
Machine Learning and Jets: Quark/Gluon Discrimination and Searches for New Physics (jatkokoulutusapuraha)

Tekniikan tohtori Joonas Keski-Rahkonen, Harvardin yliopisto, 1.500
Tutkimusvierailu Tulanen yliopstoon (apuraha tutkimusvierailuun)

Master of Science Lea Kopf, Tampereen yliopisto, 25.000
Multi-partite high-dimensional quantum entanglement in the spatio-temporal domain through cascaded down-conversion (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Tomi Kupiainen, Helsingin yliopisto, 25.000
Hiukkasten oskillaatioista kvanttikenttäteoriassa (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Joonas Lahtinen, Tampereen yliopisto, 25.000
Advanced Modelling for Localization and Stimulation of Brain Activity with the Open-Source Zeffiro Interface (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Henrik Mäkinen, Helsingin yliopisto, 25.000
Novel X-ray imaging methods for life sciences – development and application (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Lauri Palmolahti, Tampereen yliopisto, 25.000
Hematiittivaloanodin pintatilojen muokkaaminen – ratkaisu kaupallisesti kannattavaan vetypolttoaineen tuotantoon auringonvalolla? (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Lassi Pihlava, Turun yliopisto, 25.000
Dynamic response of biomolecules to x-rays (jatkokoulutusapuraha)

Master of Science Laura Piispanen, Aalto-yliopisto, 25.000
Kvanttifysiikkaa osallistavan taiteen ja pelien keinoin (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Aki Ruhtinas, Jyväskylän yliopisto, 25.000
Phonon tunnelling using novel superconducting junctions fabricated with ion beam (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Heidi Rytkönen, Jyväskylän yliopisto, 25.000
The performance of FoCal for the study of pi0-pi0 correlations in the ALICE experiment (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Alex Stendahl, Helsingin yliopisto, 25.000
Dark Matter direct detection with the COSINUS experiment (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Sasu Tuohino, Aalto-yliopisto, 25.000
Spin-kubitit suprajohtavissa rakenteissa (jatkokoulutusapuraha)

Master of Science Niyati Anindita Venkatesan, Jyväskylän yliopisto, 25.000
Semiklassinen faasitransitiodynamiikka sähköheikkobaryogeneesissa (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Iuliia Zhelezova, Helsingin yliopisto, 25.000
Point defects and radiation hardness of beta-gallium oxide (beta-Ga2O3) semiconductor crystals. (jatkokoulutusapuraha)

TÄHTITIEDE

Master of Science Vadzim Krautsou, Turun yliopisto, 25.000
High precision multi-wavelength polarimetry of binary stellar systems (jatkokoulutusapuraha)

Master of Science Marcus Nicolai Pedersen, Oulun yliopisto, 8.400
Global evolution and variability of field-aligned and ionospheric current systems during geomagnetic storms (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Mikko Pöntinen, Helsingin yliopisto, 12.500
ESA Euclid -mission hyödyntäminen asteroidipopulaatioiden mallintamisessa (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Sofia Suutarinen, Aalto-yliopisto, 25.000
Long-term radio monitoring of Active Galactic Nuclei: Characteristic timescales and improved analysis methods (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Ismo Tähtinen, Oulun yliopisto, 25.000
Auringon aktiivisuuden ajallis-paikallisen jakauman ennustaminen (jatkokoulutusapuraha)

GEOFYSIIKKA

Diplomi-insinööri Kseniia Golubenko, Oulun yliopisto, 25.000
Atmospheric effects of extreme solar particle events. Part 2. (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Nicholas Larsen, Oulun yliopisto, 25.000
Statistical analysis of space weather effects during GLE events (jatkokoulutusapuraha)

Tutkijatohtori Hanna Silvennoinen, Oulun yliopisto, 6.500
AdriaArray – a crossdiciplinary Pan-European scientific network for mapping the lithospheric stucture beneath the central Mediterranean (apuraha tutkimusvierailuun)

Filosofian maisteri Assi-Johanna Soini, Helsingin yliopisto, 12.500
Meteoriittien fysikaaliset ominaisuudet ja aurinkokunnan varhaisvaiheen kehitys (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Mariana Verdonen, Itä-Suomen yliopisto, 25.000
Remote sensing of environmental changes in Arctic and Subarctic areas – multi-temporal and multi-scale approach to permafrost research (jatkokoulutusapuraha)

METEOROLOGIA

Diplomi-insinööri Toprak Aslan, Helsingin yliopisto, 25.000
Harvennushakkuun vaikutus toisiinsa kytkeytyneiden hiilen, veden ja energian kiertoihin boreaalisissa talousmetsissä (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Marjo Hippi, Ilmatieteen laitos, 8.400
Sään vaikutus jalankulkijoiden liukastumisriskiin ja jalankulkuliukkauden numeerinen mallinnus (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Tuuli Miinalainen, Itä-Suomen yliopisto, 15.000
Lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien aineiden päästöjen vaikutukset ja niiden vähennysten merkitys kehittyvissä maissa (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Pyry Pentikäinen, Helsingin yliopisto, 25.000
Lidar measurement of greenhouse gases in the atmospheric boundary layer (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Gabin Urbancic, Ilmatieteen laitos, 25.000
The structure of turbulence in the atmospheric surface layer over Antarctica. (jatkokoulutusapuraha)

MUUT MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET ALAT

Master of Science Maria Christodoulou, Helsingin yliopisto, 25.000
Kätketyt mikrobiologiset aarteet: Äärimmäisissä ympäristöissä elävien syanobakteerien monimuotoisuuden, fylogenian ja bioaktiivisten aineiden tuoton tutkimus (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Mikael Karjalainen, Jyväskylän yliopisto, 6.250
Uusien NMR-menetelmien kehittäminen ja soveltaminen muiden laskennallisten työkalujen kanssa sisäisesti epäjärjestyneiden proteiinien rakenteen sekä toiminnan tutkimiseen SH3-välitteisissä isäntä–patogeeni-vuorovaikutuksissa (jatkokoulutusapuraha)

Master of Science Kuldeep, Aalto-yliopisto, 25.000
Natriumsulfaatin konversio hapoksi ja lipeäksi elektrodialyysin avulla (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Saana Kupari, Itä-Suomen yliopisto, 25.000
Unenaikaisen palautumisen ja unen laadun arviointi sydämen sykevälivaihtelun (HRV) ja aktiivisuusmittauksen avulla (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Gerhardus Lansink, Oulun yliopisto, 25.000
Ahman luonnonsuojelugenetiikkaa koskevaan väitöskirjatyöhön (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Mahdi Moghaddam, Turun yliopisto, 25.000
Prototyping a new generation of redox flow batteries with a twofold energy density for wind and solar energy storage (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Henna Pitkänen, Itä-Suomen yliopisto, 27.500
Neuroverkkopohjaisia menetelmiä uniapneapotilaiden unen katkonaisuuden ja havahtumisten kattavaan arviointiin (jatkokoulutusapuraha ja apuraha tutkimusvierailuun)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Aki Ronkainen, Helsingin yliopisto, 25.000
Ulosteensiirron luovuttajasta eristettyjen bifidobakteerikantojen kolonisaatiomekanismit ja terapeuttiset ominaisuudet (jatkokoulutusapuraha)

Psykologian maisteri Tuija Tolonen, Helsingin yliopisto, 25.000
Aivojen laajat hermoverkostot ADHD-aikuisilla: moniulotteinen magneettikuvantamistutkimus (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Anu Toropainen, Itä-Suomen yliopisto, 25.000
Role of coronary artery disease -associated genetic variation in the regulation of cell type specific enhancer activity (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Suvi Vanhakylä, Turun yliopisto, 25.000
Kasvitanniinien ja muiden polyfenolisten puolustusyhdisteiden evoluutio ja monimuotoisuus kasvikunnassa (jatkokoulutusapuraha)

Diplomi-insinööri Chahira Zerouki, Itä-Suomen yliopisto, 12.500
Männyn talvihomeen Phacidium infestans DSM 5139 tutkiminen genomiikan ja massaspektrometrian avulla (jatkokoulutusapuraha)

Filosofian maisteri Tommi Österlund, Turun yliopisto, 25.000
DNA-templatoitu glykosylaatio (jatkokoulutusapuraha)

Lisätietoa Suomalaisen Tiedeakatemian verkkosivuilla:

Lista syksyn 2021 Väisälän rahaston apurahahaun apurahansaajista
Post doc -poolin apurahansaajat
Lisätietoa Väisälän rahastosta