vaisala palkitut 2017

Suomalaisen Tiedeakatemian Väisälän palkinnot 2017

Väisälän palkinnot myönnetään vuosittain aktiivivaiheessa oleville, jo ansioituneille tutkijoille. Palkinnot myöntää Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus Väisälän rahastosta matemaattis-luonnontieteellisille aloille. Palkinnot jaettiin tänä vuonna 18. kerran, ja ne ovat suuruudeltaan 15.000 euroa.

Palkinnot ojennettiin palkinnonsaajille Säätytalolla 11.12. järjestetyssä Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston palkintojen ja apurahojen jakotilaisuudessa.

Professori Camilla Hollanti

Aalto-yliopisto, matematiikka

hollanti

Camilla Hollanti nimitettiin matematiikan professoriksi Aalto-yliopiston matematiikan ja systeemianalyysin laitokselle vuonna 2011. Vuosina 2017–2018 hän on vierailevana tutkijana Münchenin teknillisessä yliopistossa.

Professori Hollanti väitteli Turun yliopistossa vuonna 2009 algebrallisen lukuteorian sovelluksista langattomaan viestintään. ”Maisteriopintojen aikana inspiroiduin suunnattomasti algebrallisesta lukuteoriasta. Päädyin soveltamaan Hamiltonin kvaternioita langattomaan viestintään, ja tästä aukesi tie myös väitöskirjan tekemiseen”, muistelee Hollanti tutkijanuransa alkuvaiheita.

Hollannin johtama tutkimusryhmä tutkii algebraa, lukuteoriaa, kombinatoriikkaa, koodausteoriaa ja informaatioteoriaa sekä niiden sovelluksia langattomaan viestintään, hajautettuun pilvitallennukseen ja itsensä korjaaviin koodeihin. Hän on johtanut useita Suomen Akatemian rahoittamia tutkimushankkeita ja hänellä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

”Työskentely tällaisten sovellusten parissa on jatkuvaa kilpajuoksua, sillä ala etenee todella nopeasti. Yhteistyötä eri alojen välillä syntyy helposti, sillä ala on luonteeltaan hyvin poikkitieteellinen, eikä yksin voi millään hallita kaikkia tarvittavia menetelmiä”, kuvaa Hollanti tutkimustyötään.

Hollannin tutkimusryhmän kehittämiä menetelmiä voidaan käyttää tiedon siirron tehokkuuden ja luotettavuuden parantamiseen sekä tiedon tallennukseen ja turvaamiseen. Viimeaikaiset tutkimukset ovat liittyneet esimerkiksi fyysisen kerroksen turvallisuuteen, millä tarkoitetaan ilman kryptografiaa saavutettua ja salakuuntelijan laskentatehosta riippumatonta turvallisuutta. Hollannin tutkimuksilla on sekä tieteellistä että yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hollanti on tekijänä yli 90 vertaisarvioidussa tutkimusartikkelissa ja ohjannut kahdeksan väitöskirjatyötä, joista osa on yhä tekeillä. Hän on ollut kutsuttuna puhujana useissa kansainvälisissä konferensseissa.

”Suurin tulevaisuuden haaveeni on päästä avaruuteen, ja toivonkin, että Marsiin saa pelkän menolipun lisäksi myös paluulipun vielä elinaikanani, ja pääsen näkemään tuon ihmeellisen planeetan”, Hollanti miettii suurinta tulevaisuuden unelmaansa.

Professori Sabrina Maniscalco

Turun yliopisto ja Aalto-yliopisto, kvanttifysiikka

maniscalco

Professori Sabrina Maniscalco nimitettiin Turun yliopiston teoreettisen fysiikan professoriksi vuonna 2014. Hän on myös Aalto-yliopiston adjungoitu professori ja sen kvanttiteknologian huippuyksikön jäsen.

”Lähdin opiskelemaan fysiikka, koska minua kiehtoi se, miten luonnonilmiöitä voidaan lähestyä matematiikan avulla. Ja kun ensimmäisen kerran tutustuin kvanttifysiikkaan, oli kuin uusia maailmoja olisi avautunut.” kertoo Maniscalco päätymisestään tutkimusalalleen.

Sabrina Maniscalco suoritti filosofian tohtorin tutkinnon Palermon yliopistossa vuonna 2004. Työskenneltyään post doc -tutkijana Bulgariassa ja Etelä-Afrikassa hän liittyi Turun yliopiston kvanttifysiikan tutkimusryhmään ja toimi tutkijakollegiumin jäsenenä ja akatemiatutkijana. Vuosina 2011–2014 hän oli professorina Heriot-Watt-yliopistossa Skotlannissa.

Professori Sabrina Maniscalcon tutkimusalue on kvanttifysiikka ja kvanttiteknologia, erityisesti sen fundamentaaliset peruskysymykset. Kvanttiteknologia on nopeasti kehittyvä alue, jota sovelletaan muun muassa informaation käsittelyssä, viestinnässä ja ultraherkissä mittauksissa. Se perustuu kvanttitilojen lomittumiseen ja superpositioon ja mahdollistaa esimerkiksi huippunopean laskennan sekä murtamattomat salaustekniikat tiedonvälityksessä. ”Alani kvanttiteknologia on tällä hetkellä yksi kuumimmista tutkimusaiheista fysiikassa. Se on erittäin kilpailtu ala, joka tarjoaa erilaisia mielenkiintoisia poikkitieteellisiä yhteistyömahdollisuuksia”, summaa Maniscalco tutkimusalaansa.

Professori Maniscalco on julkaissut tutkimusalueeltaan lähes 100 laajasti siteerattua artikkelia. Hän on toiminut ja toimii useissa eurooppalaisissa tutkimushankkeissa ja on pitänyt yli 40 esitelmää kansainvälisissä konferensseissa.  Hänen tutkimustyönsä on saanut mediahuomiota muun muassa New Scientist -lehdessä, BBC World Servicen radio-ohjelmissa sekä TEDGlobal-tilaisuuksissa.

Maniscalco nautti työssään kahdesta asiasta ylitse muiden: ”Innostavia ovat tieteelliset läpimurrot: kun pitkän tutkimusjakson jälkeen palaset asettuvat kohdilleen. Tärkeää on myös ryhmätyö; mielestäni suurin menestykseni on oma tutkimusryhmäni.”

Sabrina Maniscalco on hyvin aktiivinen tutkimustiedon viemisessä laajalle yleisölle. Hän järjesti esimerkiksi International Science Day- ja Quantum Circus-tapahtumat Turun ollessa Euroopan kulttuuripääkaupunki. Hän on myös tuottanut 40-minuuttisen dokumenttielokuvan Inside the Light valon ja materian vuorovaikutuksesta kvanttifysiikan tasolla.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Suomalainen Tiedeakatemia, hallintopäällikkö Leila Sarajärvi
sposti leila.sarajarvi(at)acadsci.fi, puh. 050 4620 890

Lisätietoa Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilta:
Lisätietoa Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta
Lisätietoa Väisälän palkinnosta ja aiemmat palkinnonsaajat