Kuva: Ruut Lahdenmäki

Suomalaisen Tiedeakatemian Jutikkala-palkinto 2016 Jaakko Kuorikoskelle

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt 2016 Jutikkala-palkinnon filosofian tohtori Jaakko Kuorikoskelle hänen jo uransa alkuvaiheessa saavuttamistaan tieteellisistä ansioista.

Jaakko Kuorikoski on syntynyt vuonna 1977. Hän valmistui filosofian maisteriksi vuonna 2002 Helsingin yliopistosta pääaineenaan teoreettinen filosofia. Tämän jälkeen hän toimi säätiörahoituksella tohtoriopiskelijana ja projektitutkijana Suomen Akatemian rahoittamissa projekteissa sekä filosofian että käytännöllisen filosofian laitoksella.

Väitöskirjan Kuorikoski teki Helsingin yliopistoon filosofiasta väitellen vuonna 2010 arvosanalla laudatur. Väitöskirja käsittelee sitä käsitteiden työkalupakkia, jota yhteiskuntatieteilijät käyttävät yrittäessään selventää, arvioida ja verrata formaalisten matemaattisten mallien avulla yhteiskunnallisten ilmiöiden selityksiä. Jo väitöskirja mutta myös sen jälkeinen tuotanto osoittavat, että Kuorikoski on paitsi itsenäinen ja kriittinen tutkija myös tiimityöskentelijä.

Kuorikoski on toiminut väitöksensä jälkeen Suomen Akatemian post doc -tutkijana Yhteiskuntatieteiden filosofian huippuyksikössä. Hän on toiminut myös Helsingin yliopistossa tutkijatohtorina vetäen omaa projektiaan, jossa hän tarkasteli tiedollisen integraation filosofisia näkökulmia ja etenkin sitä, miten evidenssi matkaa yli oppiainerajojen.

Tällä hetkellä Kuorikoski hoitaa käytännöllisen filosofian professuuria Helsingin yliopistossa. Hän toimii yhä myös tutkijana Yhteiskuntatieteen filosofian huippuyksikössä. Kuorikoski on julkaissut arvostetuilla kansainvälisillä foorumeilla runsaasti selittämistä, mallinnusta, kausaatiota sekä sosiaalisia mekanismeja koskevia analyyseja – usein yhteistyössä muiden tutkijoiden kanssa. Kuorikoski toimii aktiivisesti filosofian tutkijayhteisössä kotimaassa ja kansainvälisesti.