Suomalaisen Tiedeakatemian Jutikkala-palkinto 2012 professori Marko Terviölle

Jutikkala-palkinto 2012 myönnettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Marko Terviölle.

Terviön tutkimusala on mikrotaloustiede, erityisesti työmarkkinoihin liittyvät kysymykset. Hän on tutkinut aihepiiriä sekä teoreettisesti että empiirisesti. Erityisen huomion kohteena hänen tutkimuksissaan ovat olleet huippukykyjen työmarkkinat. Hän on tutkinut muun muassa liikkeenjohdon palkkausta, ammattijalkapalloilijoiden siirtomarkkinoita ja professorien työmarkkinoita. Viime aikoina hän on tutkinut myös asuntomarkkinoita.

Terviö on julkaissut tutkimuksiaan taloustieteen keskeisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa. Hän on myös toimitusneuvoston jäsen kahdessa arvostetussa aikakauskirjassa, Review of Economic Studies ja Journal of the European Economic Association.