Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto 2021 apulaisprofessori Kaius Sinnemäelle

Palkinto ojennettiin Suomalaisen Tiedeakatemian teemaillassa 11.10.2021, seuraa suoraa lähetystä / katso tallenne

”Tutkimusalani on yleinen kielitiede. Tällä alalla tutkimme ihmiskieltä yleensä, sen ominaisuuksia, kehitystä, muutosta ja vaihtelua. Miksi ihmiskielet ovat juuri sellaisia kuin ne ovat. Miten kielenkäyttäjinä muodostamme kielellisiä ja myös sosiaalisia merkityksiä sanojen, kieliopillisten rakenteiden ja tilannesidonnaisen vaihtelun avulla. Tutkin etenkin maailman kielten keskinäistä erilaisuutta ja samankaltaisuutta ja teen yleistyksiä kielistä usein kymmeniä tai satoja kieliä koskevien aineistojen avulla.” kertoo Sinnemäki.

Kaius Sinnemäki väitteli Helsingin yliopistosta vuonna 2011. Väitöskirja Language universals and linguistic complexity: Three case studies in core argument marking käsitteli kielen rakenteen kompleksisuutta laajassa kielivalikoimassa.

Sinnemäki on toisen kauden apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän johtaa tällä hetkellä tutkimushanketta Linguistic Adaptation. Typological and Sociolinguistic Perspectives to Language Variation, jolle myönnettiin kilpailtu Euroopan tutkimusneuvoston ERC-rahoitus vuonna 2018. Projektissa tutkitaan laajoilla aineistoilla suurta määrää typologisesti hyvin erilaisten kielten muutosta ja niiden rakenteen mukautumista erilaisiin yhteiskunnallisiin ympäristöihin.

”Parhaillaan käynnissä olevassa ERC:n rahoittamassa hankkeessa tutkin sitä, miten kielen rakenne mukautuu kieliyhteisön sosiaalisiin rakenteisiin, kuten yhteisön kokoon, monikielisyyteen ja sosiaalisiin verkostoihin.” kuvaa Sinnemäki. Hankkeen tutkimusaihe ei ollut itsestäänselvyys: ”Tieteenalani erään johtavan tutkijan kanssa käyty keskustelu vahvisti nopeasti itseluottamustani sellaisiin teemoihin, jotka olin jo ehtinyt laittaa taka-alalle tutkimuksessani. Teemat koskivat sitä, miten kieli saattaa muuttua eri tavoin eri kieliyhteisöissä riippuen yhteisöjen rakenteesta, koosta ja monikielisyydestä. Kaivoin teemat naftaliinista!”

Sinnemäen tutkimusorientaatio on ennen kaikkea teoreettista ja menetelmällistä. Tämän ohella hän on myös mukana vaikuttamassa uusiin tutkijapolviin ja muihin tutkijoihin esimerkiksi neliosaisen teoksen Kielentutkimuksen menetelmiä I-IV (2020) yhtenä toimittajista. Hän osallistuu myös laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun Suomessa muun muassa tutkimuksillaan kielen, uskonnon, identiteetin ja lukutaidon suhteista teoksessa Kaappiluterilainen kansa: Puheenvuoroja suomalaisesta yhteiskunnasta (2020).

”Ei ole pelkkää hyvää mäihää, että olen päässyt eteenpäin urallani. Sattumalla on toki oma roolinsa, varsinkin erittäin kilpailtua rahoitusta hakiessa. Mutta tällainen pieni tutkimusala vaatii paljon työtä, sitoutumista ja myös riskinottoa. Näiden vastapainoksi on täytynyt pitää huolta omasta jaksamisesta ja perheen hyvinvoinnista etenkin jatkuvia ylitöitä välttämällä. Tutkijat ovat usein myyttien murtajia: oma merkityksensä on sillä, jos pystyy vakuuttavasti löytämään jotain sellaista, joka murtaa vanhoja käsityksiä. Työ on haasteellista ja innostavaa, etenkin uusien ja odottamattomien löytöjen tekeminen. Vaikka uuden oppiminen on välillä raskastakin, se tuottaa kuitenkin yleensä lopulta paljon iloa.”

Sinnemäellä on maailmanlaajuinen yhteistyöverkosto Pohjoismaiden ja Euroopan ohella Amerikkaan, Aasiaan ja Australiaan. Tämä näkyy myös hänen ryhmänsä kokoonpanossa.

”Haaveenani on työntekijöideni sekä alamme opiskelijoiden menestys ja työt mitä erilaisimmista paikoista sekä yliopistolla että sen ulkopuolella. Oman urani välitön haave on oman tutkimusryhmäni vahvistaminen, monipuolistaminen ja ylipäätään sen työn jatkaminen.”

Sinnemäki näkee yleisen kielitieteen kehittyvän yhä monitieteisemmäksi ja digitaalisemmaksi. Hänen mukaansa myös yhteistyö sekä alan sisällä että eri alojen tutkijoiden kanssa tulee lisääntymään ja monipuolistumaan. ”Mitä pidemmälle oma tutkimukseni on edennyt, sitä enemmän olen esimerkiksi itse koodannut ja myös opettanut laskennallisia menetelmiä opiskelijoille ja toisille tutkijoille.”

KAIUS SINNEMÄKI

  • Apulaisprofessori Helsingin yliostosta
  • Yleisen kielitieteen tutkija
  • Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto 2011

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN HUMANISTIPALKINTO

  • Jaetaan uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle
  • Jaettu vuodesta 2011
  • Palkinnon suuruus 15.000 €

Lisätietoja:

Suomalainen Tiedeakatemia
Pääsihteeri Pekka Aula
pekka.aula@acadsci.fi, 040 7030 952

Palkinnonsaaja
Apulaisprofessori Kaius Sinnemäki
kaius.sinnemaki@helsinki.fi, 050 4482 065

Lisätietoa humanistipalkinnosta Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilla

Kuva: Mika Federley