Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto 2017 Tuuli Lähdesmäelle

Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto 2017 on myönnetty akatemiatutkija Tuuli Lähdesmäelle. Palkinto myönnetään vuosittain uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle. Palkinnon arvo on 15.000 euroa.

”Tieteen tekeminen on parhaimmillaan flow-tunnetta, jossa työ tuottaa jatkuvasti uusia oivalluksia. On palkitsevaa ymmärtää ymmärtävänsä tutkimuskohdetta ja pystyä ratkaisemaan tutkimuksen ongelmia” toteaa Tuuli Lähdesmäki.

Tuuli Lähdesmäki (s. 1976) toimii akatemiatutkijana Jyväskylän yliopistossa. Hän on väitellyt Jyväskylän yliopistossa vuonna 2007 taidehistoriasta ja Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2014 sosiologiasta. Lähdesmäki on tutkinut kulttuurin roolia erilaisten identiteettien ilmentämisessä ja tuottamisessa. Kotimaan lisäksi hän on tehnyt tutkimusta Italiassa, Irlannissa ja Unkarissa. Lähdesmäki on Jyväskylän yliopiston dosentti.

Tieteen tekeminen on ollut Lähdesmäelle tietoinen uravalinta: ”Koen tutkijanurani määrätietoisena uranrakentamisena, jossa olen tehnyt tietoisia valintoja urani edistämiseksi ja ammattitaitoni kehittämiseksi”.

Lähdesmäen tämänhetkinen tutkimus käsittelee EU:n kulttuuriperintöpolitiikkaa ja eurooppalaisen identiteetin rakentamista kulttuuriperinnön avulla. Hanke käsitteellistää kulttuuriperinnön merkityksiä ja teoretisoi prosessiin liittyvää dynamiikkaa ja valtasuhteita. ”Tutkimus reagoi joustavasti ja ketterästi kulttuurin ja yhteiskunnan muutoksiin – ja parhaassa tapauksessa tuottaa muutoksia esimerkiksi tasa-arvoisempaan, vuorovaikutteisempaan ja erilaiset näkökulmat huomioivaan yhteiskuntaan”, pohtii Lähdesmäki taiteen ja kulttuurin tutkimuksen mahdollisuuksia.

Lähdesmäen vireillä olevan tutkimuksen tavoitteena edistää kulttuuriperinnön merkitysten ymmärtämistä ja tarjoaa välineitä prosessin kriittiseen arviointiin niin eri alojen tutkijoille kuin päättäjillekin.

Lähdesmäen tutkimus on tieteiden välistä tuoden yhteen näkökulmia sekä EU:n että kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimuksen aloilta. Hän on julkaissut kymmeniä artikkeleita kansainvälisissä vertaisarvoiduissa julkaisuissa. ”Tavoitteenani on vaikuttaa tutkimusalani keskeisiin kansainvälisiin tieteellisiin keskusteluihin. Tutkimuksellani pyrin myös vaikuttamaan EU:n kulttuuriperintöpolitiikan kehittämiseen.”, Lähdesmäki summaa.

Lähdesmäki sai vuonna 2014 vahvasti kilpaillun European Research Councilin (ERC) Starting Grant -rahoituksen. ERC myöntää rahoitusta huippututkijoille ja heidän tutkimusryhmilleen uraauurtavaan tutkimukseen. Suomen Akatemia palkitsi hänet tieteellisestä rohkeudesta vuonna 2015.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Suomalaisen Tiedeakatemian toimisto, e-mail leila.sarajarvi@acadsci.fi, puh. 050 4620 890
Tuuli Lähdesmäki, e-mail tuuli.lahdesmaki@jyu.fi, puh. 040 805 3839