Apurahansaajia Suomalaisen Tiedeakatemian tilaisuudessa Ritarihuoneella.

Suomalaiselta Tiedeakatemialta yli puoli miljoonaa euroa humanistiseen tutkimukseen

Suomalainen Tiedeakatemia on jakanut yhteensä noin 560.000 euroa apurahoina 27 tutkijalle humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Apurahat myönnettiin Tiedeakatemian hallinnoimista Eino Jutikkalan rahastosta ja Emil Öhmannin Säätiöstä erityisesti alkuvaiheessa oleville väitöskirjatutkijoille. Apurahansaajat julkistettiin Suomalaisen Tiedeakatemian tilaisuudessa 9.10.2023. 

Eino Jutikkalan rahastosta apurahaa viiden yliopiston tutkijoille

Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan rahastosta myönnettiin apuraha 19 tutkijalle, yhteensä noin 499.000 euroa. Kaikki apurahansaajat ovat alkuvaiheessa olevia väitöskirjantekijöitä. Tutkijat työskentelevät Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistossa sekä Åbo Akademissa. 

Eino Jutikkala oli Helsingin yliopiston historian professori, joka testamentissaan määräsi Suomalaisen Tiedeakatemian pääperijäkseen. Vuonna 2006 varoista perustettiin akateemikon testamentin mukaisesti Jutikkalan nimeä kantava erillinen rahasto, jonka tuotosta myönnetään vuosittain avustusta humanistiselle ja yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle. 

Emil Öhmannin Säätiöstä 57.000 euroa saksan kielen tutkimukseen

Suomalaisen Tiedeakatemian yhteydessä toimiva Emil Öhmannin Säätiö myöntää vuosittain apurahoja saksan kielen, kääntämisen ja saksankielisen kirjallisuuden tutkimukseen. Tällä hakukierroksella apurahoja myönnettiin yhteensä 57.000 euroa kuudelle tutkijalle tutkimusapurahoiksi, matka-apurahoiksi sekä konferenssin järjestämiseen. Apurahat jakautuivat Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Greifswaldin yliopistoon. 

Lisäksi Emil Öhmannin Säätiöstä myönnettiin kahdelle tutkijalle Instituutti-apuraha lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituutissa Berliinissä. Apurahalla katetaan matkat, majoitus ja työpiste instituutin tiloissa. 

Emil Öhmannin Säätiö on perustettu vuonna 1993 Helsingin yliopiston germaanisen filologian professorin Emil Öhmannin Suomalaiselle Tiedeakatemialle vuonna 1974 tekemän testamentin mukaisesti. 

Eino Jutikkalan rahaston apurahat 2023 

KM, VTM Lotta Allemand, Helsingin yliopisto, 26.000
Lapset puheeksi -menetelmä, koulun ja kodin välinen yhteistyö sekä lasten/nuorten hyvinvointi. (kasvatustiede)  

FM Selcen Erten, Turun yliopisto, 26.000
The portrayal of Finland in Turkish media with a focus on Finland’s NATO membership: A Corpus-assisted Discourse Study. (kielitieteet)  

FM Jasmin Flinkman, Tampereen yliopisto, 26.000
Sodan tunnelmat. Ylisukupolvisen trauman käsittely suomenkielisessä 2010-luvun kaunokirjallisuudessa. (taiteidentutkimus)  

TaM Dina Gillham, Helsingin yliopisto, 26.000
The Perpetual Virginity of Mary: Origins, Development, and Impact on Gender Expectations. (teologia)  

FM Saara Hellström, Turun yliopisto, 26.000
Vertaileva rekisteritutkimus kielenkäytön vaihtelusta monikielisessä Internetissä. (kielitieteet)

VTM Andrea Lorenz-Wende, Jyväskylän yliopisto, 26.000
Omaisolettama – rajanvetoa työikäisten omaisten ja julkisen vallan hoivavastuun välillä ikääntyneiden hoivassa. (yhteiskuntatieteet)  

FM Arwen Meereboer, Åbo Akademi, 26.000
Ethical Ecologies: Tove Jansson and Sven Nordqvist as an ecocritical approach to ethics. (filosofia)  

VTM Tero Mäkelä, Turun yliopisto, 26.000
Philosophy of Care. (filosofia)  

FM, TM Nuusa Niskala, Helsingin yliopisto, 26.000
Vallaton valtakunta – kristittyjen anarkistien eletty poliittinen teologia 2000-luvulla. (teologia)  

YTM, LLB Berfin Nur Osso, Helsingin yliopisto, 26.000
‘Access to Right to Have Rights’: Managing Migration at the EU’s External Borders. (oikeustieteet)  

FM Birgitta Paranko, Turun yliopisto, 26.000
CHALLENGE: Koulukiusaamisen akuutit ja pitkäaikaiset vaikutukset aivojen rakenteeseen ja toimintaan. (psykologia)  

FM TM Nikolai Paukkonen, Helsingin yliopisto, 26.000
Evaluation of Photogrammetry and Laser Scanning as Archaeological Documentation Tools. (arkeologia)

KM Esa Pavloff-Pelkonen, Helsingin yliopisto, 26.000
Game literacy as an emerging approach for multiliteracy pedagogy. (kasvatustiede)  

FM Sini Peltokorpi, Turun yliopisto, 29.000
Näkömonivammaisten lasten ja heidän vanhempiensa välinen vuorovaikutus ja sen tukeminen. (yhteiskuntatieteet)  

KM Kukka-Maaria Polso, Helsingin yliopisto, 26.000
Motivated to engage, ready to choose? The interplay of motivational development, behavioral engagement, and educational choices in adolescence. (kasvatustiede)  

FM Taneli Puputti, Jyväskylän yliopisto, 28.640
Historical Knowledge as Capital: Early Transmission and Circulation of Flavio Biondo’s Decades. (kielitieteet)  

FM Juho Pystynen, Helsingin yliopisto, 26.000
Innovations in Finnic vocalism. (fennougristiikka)

KTM Jukka-Pekka Pyylampi, Tampereen yliopisto, 26.000
Measuring Finnish Output Gap and Rules-Based Fiscal Guidance: Past & Present Estimates. (yhteiskuntatieteet)  

FM Milla Virolainen, Jyväskylän yliopisto, 26.000
Parliamentarians Debating Democracy in a Time of Crisis: How was Democracy Viewed and Defined by French Politicians 1927-1940. (historia)

Emil Öhmannin Säätiön apurahat 2023 

FM Lauri Marjamäki, Helsingin yliopisto, 13.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Relative clauses in German historical texts with spoken language”.  

Professori Marko Pantermöller, Greifswaldin yliopisto, 1.500
Apuraha 3. kansainvälisen FI-DACH-konferenssin järjestelykuluihin.  

Professori emeritus Christoph Parry, 1.500
Matka-apuraha osallistumiseen konferensseihin ”Die Welten des Peter Henisch: Wien – Mitteleuropa – Transatlantik Internationales Symposium” ja ”Darstellungen deutscher Nachkriegsliteratur und -kultur in der Gegenwartsliteratur wird von der germanistischen”.  

FM Frederike Schierl, Tampereen yliopisto, 13.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”Konekäännettyjen ruututekstitysten mahdollisuudet: vertailussa konekäännetyn ja ihmisen kääntämän tekstityksen”.  

MA Frederike Schram, Turun yliopisto, 26.000
Apuraha väitöskirjatutkimukseen ”From Marketing to Language Learning – Low German in the Digital Space”.  

FT Heidi Vaarala, Jyväskylän yliopisto, 2.000
Apuraha tutkimukseen ”Transnationaali kuvataiteilija kielen/kielten käyttäjänä Berliinissä”.

Emil Öhmannin Säätiön Instituutti-apuraha 2023

VTT Pauli Heikkilä, 1.000
Apuraha lyhytaikaiseen (1 kk) tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituuttiin Berliiniin liittyen tutkimukseen ukrainalaisten pakolaisten suhteista muiden kansallisuuksien kanssa.  

FM Valter Holmström, Helsingin yliopisto, 2.000
Apuraha lyhytaikaiseen (2 kk) tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituuttiin Berliiniin liittyen tutkimukseen ”Alienation i Jacques Lacans och Georg Friedrich Wilhelm Hegels filosofi”.