Pro Scientia – Tieteen puolesta -palkinto professori Jaana Bäckille

Suomalaisen Tiedeakatemian Pro Scientia eli Tieteen puolesta -palkinto myönnetään tieteen puolestapuhujalle eli henkilölle tai muulle taholle, joka on puheillaan, kirjoituksillaan tai muulla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa.

Palkinto on uusi ja jaettiin Suomalaisen Tiedeakatemian tilaisuudessa 13.11. ensimmäistä kertaa. Ensimmäinen palkinto päätettiin osoittaa tieteentekijälle, joka on tehnyt työtä pyyteettömästi tieteen ja erityisesti tieteen vaikuttavuuden hyväksi, mutta jonka työ ei välttämättä ole laajalti tunnettua. Tällä on erityistä merkitystä, sillä tiedejulkisuuden parrasvalojen katveessa työskentelee lukuisia lahjakkaita ja aikaansaavia tutkijoita, joiden työ on paljon mediajulkisuuttaan vaikuttavampaa. Tärkeää on, että myös näiden tutkijoiden työlle annetaan julkista kiitosta.

back palkinto

Ensimmäisen Pro Scientia -palkinnon ojensivat Suomalaisen Tiedeakatemian teemaillassa 13.11.2017 Suomalaisen Tiedeakatemian esimies, professori Kirsi Tirri (vas.) ja pääsihteeri, professori Pekka Aula (oik.).

Ensimmäinen Pro Scientia -palkinto myönnettin metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Jaana Bäckille Helsingin yliopistosta. Professori Jaana Bäckin tutkimusten tavoitteena on ollut selvittää, miten pohjoiset ekosysteemit vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja miten ympäristötekijät näkyvät ekosysteemien toiminnassa, erityisesti aine- ja energiavirroissa ja niitä säätelevissä fysiologisissa prosesseissa.

Erityisenä esimerkkinä professori Bäckin ansiokkaasta työstä tieteen hyväksi on tänä vuonna julkistettu Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön EASACin puitteissa toteutettu monitieteinen metsäraportti. Jaana Bäck toimi tämän monivuotisen hankkeen päätutkijana ja johtajana. Hankkeessa Bäck johti monitieteellistä työryhmää, johon kuului kymmeniä asiantuntijoita neljästätoista maasta. Euroopan metsien monikäyttöisyyttä ja kestävää kehitystä käsittelevä monikansallinen raportti on ollut yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan ainutkertainen. Sitä on siteerattu laajasti metsistä käytävässä keskustelussa sekä Suomessa että ulkomailla, ja raportin tuloksia on kuultu aina Euroopan komission valmisteluelimissä asti. Jaana Bäck on asiantuntevasti, taitavasti ja kärsivällisesti esitellyt raportin antia myös moninkertaisille yleisöille tilaisuuksissa, joissa yhteiskunnallisesti herkkä aihe on nostattanut monensuuntaisia tunteita ja kiivasta keskustelua.

Bäck on julkaissut 86 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia ja 30 artikkelia oppikirjoihin ja muihin teoksiin, toiminut arvioijana 19 tieteellisessä julkaisusarjassa ja lukuisissa opinnäytteissä ja apurahahakemuksissa Suomessa ja Pohjoismaissa. Bäckin tutkimusryhmä on osa Suomen Akatemian huippuyksikköä kaudella 2014–2019.

Pro Scientia -palkinnon tarkoituksena on tuoda näkyväksi arvokasta tieteellistä työtä, joka helposti jää julkisuudelta ja suurelta yleisöltä huomaamatta. Professori Jaana Bäck erinomainen esimerkki tutkijasta, joka toimii tieteen puolesta ja yhteiskunnan hyväksi.