OjalaJari

Eino Jutikkalan historiapalkinto professori Jari Ojalalle

Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan historiapalkinto monipuoliselle ja aktiiviselle talous- ja liiketoimintahistorioitsijalle

– Professori Jari Ojalalle Jyväskylän yliopistosta palkinto ansiokkaasta historiantutkimustyöstä

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Eino Jutikkalan historiapalkinnon professori Jari Ojalalle Jyväskylän yliopistosta (kuva tiedotteen liitteenä). Palkinto on suuruudeltaan 15.000 euroa. Palkinto jaetaan akateemikko Eino Jutikkalan testamentin säädöksen mukaisesti joka kolmas vuosi.

Professori Ojala on ollut keskeisesti vakiinnuttamassa uuden institutionaalisen taloushistorian ja liiketoimintahistorian asemaa suomalaisessa tutkimuksessa. Hänen tutkimuksissaan yhdistyvät eri alojen, kuten taloushistorian ja taloustieteen metodit, teoria ja aineistot.

Professori Ojala uskoo tutkimusryhmien voimaan myös historiantutkimuksessa. ”Valtaosa tutkimuksestani on tehty ryhmissä muiden tutkijoiden kanssa, minkä vuoksi palkinto on tunnustus myös heidän työlleen.” Ojala toteaa. Tämä on osoittautunut hedelmälliseksi, vaikka onkin ollut poikkeuksellista yksinpuurtavien suomalaisten historioitsijoiden keskuudessa. Professori Ojalaa huolestuttaa eniten nuorten, erittäin osaavien ja lahjakkaiden tutkijoiden tulevaisuus. ”Miten voimme huolehtia, että heillä on edellytyksiä jatkaa urallaan? Tämä on jopa koko suomalaisen yhteiskunnan kohtalonkysymys.”

Eino Jutikkalan historiapalkinto jaettiin Helsingissä 10.10. Suomalaisen Tiedeakatemian palkintojen ja apurahojen jakotilaisuudessa. Professori Ojala piti tilaisuudessa palkintoesitelmän aiheesta ”Onko taloushistoriasta hyötyä?”.

Palkintoperustelut:

Professori Jari Ojala on kansainvälinen ja monipuolinen historioitsija, joka toimii Jyväskylän yliopiston vertailevan liiketoimintahistorian professorina. Hän on Suomen Akatemian rahoittaman “Yhteiskunnan historia” -huippututkimusyksikön jäsen ja mukana muun muassa suomalais-ruotsalaisessa tutkimushankkeessa ”Demokratian voimavirrat 1890—2020”.

Professori Ojalan tutkimustyö alkoi 1990-luvulla Keski-Pohjanmaan laivanvarustuksen historialla, mistä teemasta hän myös väitteli vuonna 1999. Ojala onkin julkaissut suuren joukon merenkulkuun liittyviä kansainvälisiä artikkeleita. Sittemmin hän on laajentanut tutkimusaihepiiriään ja on viime aikoina tutkinut etenkin metsäteollisuuden pitkän aikavälin globaaleja muutoksia, talouden verkostoja ja tiedonkulun merkitystä talouden toiminnassa. Jari Ojala on ollut keskeisesti vakiinnuttamassa uuden institutionaalisen taloushistorian ja liiketoimintahistorian asemaa suomalaisessa tutkimuksessa.

Professori Ojalan tutkimuksissa yhdistyvät eri alojen, kuten taloushistorian ja taloustieteen metodit, teoria ja aineistot. Eri tutkimusalojen työmenetelmien yhdistäminen on vaikuttanut siihen, että Ojalalla on kyky muodostaa tutkimusryhmiä. Tutkimusryhmien muodostaminen on osoittautunut hedelmälliseksi, vaikka se on ollut poikkeuksellista yksinpuurtavien suomalaisten historioitsijoiden keskuudessa.

Professori Ojalan teoksista kannattaa nostaa teos The Road to Prosperity. An Economic History of Finland vuodelta 2006, jonka hän kirjoitti ja toimitti yhdessä kollegojensa kanssa. Kirja on Suomen taloushistorian englanninkielinen perusteos, ja sitä jaettiin heti ilmestymisvuonnaan taloushistorian maailmankongressissa Helsingissä. Teosta käytettiin myös Suomen EU-puheenjohtajakauden PR-tuotteena. Lisäksi ulkoministeriö on jakanut teosta lähetystöjensä kautta ja se on kurssikirjana useissa ulkomaisissa yliopistoissa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Suomalaisen Tiedeakatemian toimisto
e-mail leila.sarajarvi@acadsci.fi, puh. 050 4620 890

Professori Jari Ojala, puh. 0400 247 387