Tiedeakatemia panostaa tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutuksen edistämiseen

Suomalaisen Tiedeakatemian tehtäviin on sen perustamisesta lähtien kuulunut tutkittuun tietoon pohjautuvan yhteiskunnallisen päätöksenteon tukeminen. Viime vuosina Tiedeakatemia on panostanut tähän yhä systemaattisemmin.


Vuosina 2019–2021 toteutettiin Tiedeakatemian aloitteesta ja koordinoimana neljän tiedeakatemian yhteinen Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi, jonka rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke osoitti, että tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutuksen edistämiselle on kysyntää ja että yhteistyötä on mahdollista lisätä ja syventää esimerkiksi uusien toimintamallien avulla.

Sofin alusta asti tavoitteena oli toiminnan vakiinnuttaminen. Keväällä 2021 Tiedeakatemia päättikin pysyvästä rahoituksesta, joka mahdollisti sen, että Sofin toiminta jatkuu Suomalaisen Tiedeakatemian nimissä vuoden 2022 alusta alkaen.

Työ on nyt käynnistynyt. Siinä hyödynnetään Sofin aikana saatuja oppeja, syntyneitä verkostoja ja kehitettyjä toimintamalleja, kuten tiedesparrausta, ilmiökarttaa ja tutkijoiden vaikuttavuuskoulutusta (näistä voit lukea tarkemmin Sofin nettisivuilta). Sofin parissa toimineet akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen ja tiedeviestinnän asiantuntija Nanna Särkkä jatkavat työtään Tiedeakatemialla.

Mikäli tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutuksen kehittäminen kiinnostaa, älä epäröi olla yhteydessä Jaakkoon tai Nannaan (yhteystiedot löydät sivun alapalkista). Toimintaa voi seurata myös Twitterissä (@TiedeakatemiaTP).

Download PDF