Seuraa suoraa lähetystä: Taipuu vaan ei taitu – kannanoton julkistamistilaisuus 8.2.2021

Aika   
Maanantai 8.2.2021 klo 17.15-19.00

Paikka
Suora lähetys. | Seuraa suoraa lähetystä täällä

Ilmoittautuminen
Ei ennakkoilmoittautumista

“Kyseessä on riippumatonta tiedettä edustavien huippututkijoiden yhteinen aloite, joka tuo tieteen kannanoton yhteiskunnan käyttöön”, kuvailee ryhmän puheenjohtaja, Tiedeakatemian esimies Anna Mauranen. “Ryhmä ei edusta mitään intressitahoa, vaan olemme siinä mukana toisaalta kollektiivisen tiedeyhteisön jäseninä ja toisaalta tavallisina kansalaisina.”

Koska kriisejä on monenlaisia, niistä selviytyminen ei onnistu yhden ainoan mallin mukaan. Kestävin ratkaisu on yhteiskunta, joka on mukautumiskykyinen ja pystyy vahvistamaan luovaa potentiaaliaan tieteen, valtiovallan ja elinkeinoelämän yhteisin ponnistuksin. Kannanotto on kutsu keskusteluun siitä, miten voimme vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

Kutsumme sinut seuraamaan asiantuntijaryhmän kannanoton julkistamistilaisuutta maanantaina 8.2.2021 klo 17.15 alkaen! Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun lähetyksen aikana.

Seuraa suoraa lähetystä täällä

Tilaisuudessa ovat keskustelemassa:

akateemikko Risto Nieminen, asiantuntijaryhmän jäsen
professori Anna Mauranen, asiantuntijaryhmän puheenjohtaja
vastaava päätoimittaja Kaius Niemi, Helsingin Sanomat
valtiosihteeri, dosentti Pilvi Torsti

Lisäksi mukana ovat

johtaja Mika Aaltola, Ulkopoliittinen instituutti
professori, yksinäisyystutkija Niina Junttila, Turun yliopisto
Nuorten Agenda2030 -ryhmä
toiminnanjohtaja Anne Palm, laajan turvallisuuden verkosto WISE

Tilaisuuden juontaa

toimittaja Piia Pasanen

Tilaisuuden avaa

 Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri Pekka Aula

Mikä asiantuntijaryhmä?

Tiedeakatemian keväällä 2020 kokoon kutsuman asiantuntijaryhmän tehtävänä on ollut pohtia tiedeyhteisön näkökulmasta Suomen kriisinkestävyyden vahvistamista. Vaikka toiminnan lähtökohtana on COVID-19-kriisi, kirjallisessa kannanotossa käsitellään kriisejä laajemmasta näkökulmasta ja kysytään, mitä voimme oppia korona-ajan kokemuksista. Kannanotossa esitetään myös suosituksia kriisinkestävyyden vahvistamiseksi.

Kymmenen hengen asiantuntijaryhmä koostuu tieteen akateemikoista sekä Tiedeakatemian entisistä esimiehistä. Ryhmä on kuullut myös ulkopuolisia asiantuntijoita eri aloilta ja kartoittanut kansalaistoimijoiden näkemyksiä. Tavoitteena on ollut laaja perspektiivi yhteiskunnan kriisinkestävyyteen: miten voimme oppia selviytymään kriiseistä yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan kannalta kestävällä tavalla?

Lisätietoja ryhmästä

Kannanotto on luettavissa Tiedeakatemian nettisivuilla 8.2.2021 alkaen. Printtiversion ja eri kieliversioiden saatavuudesta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

KUVA:
Hanna Koikkalainen / Poikkeustila 2020 -projekti