Suomalaisen Tiedeakatemian uusia jäseniä juhlistettiin 16.9.

Tilaisuudessa esitelmien kautta tutustuttiin tarkemmin kahden uuden jäsenen tutkimukseen.

Ensimmäinen esitelmä kuultiin professori Niilo Kaupilta. Hän on valtiotieteilijä ja politiikan tutkija, joka toimii tutkimusprofessorina Ranskan kansallisessa tieteellisessä tutkimuksen keskuksessa CNRS:ssä Strasburgissa. Kauppi valittiin uudeksi jäseneksi humanistiseen osastoon. Esitelmän otsikko oli ”Miten yliopistorankingit määrittelevät kansainvälisen näkyvyyden?”.

Kauppi2019

Toisena puhujana oli professori Miia Kivipelto. Hän toimii kliinisen geriatrian professorina Karoliinisessa Instituutissa, ja hänellä on myös osa-aikainen professuuri Itä-Suomen yliopistossa. Kivipelto on tutkinut erityisesti dementian kehitystä. Hänet valittiin uudeksi jäseneksi matemaattis-luonnontieteelliseen osastoon. Esitelmän otsikkona oli ”Muistisairauksien ennaltaehkäisytutkimusten läpimurtoja: FINGER-tutkimuksesta maailmanlaajuiseksi tutkimusverkostoksi”.

Kivipelto

Jäsendiplomit jakoivat Suomalaisen Tiedeakatemian esimies, akateemikko Risto Nieminen, varaesimies, professori Anna Mauranen ja pääsihteeri, professori Pekka Aula. Jäsendiplomissa jäsen kutsutaan jäseneksi toivoen, että hän suosiollisesti työllänsä esitäisi akatemian harrastuksia. Teksti on perinne aina perustamisvuodelta 1908.

jako2019

 

STAuudetjasenet2019

Teemaillassa 16.9.2019 jaettiin jäsendiplomit uusille jäsenille. Läsnä tilaisuudessa oli 23 uutta jäsentä.

Uudet jäsenet valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian huhtikuisessa kevätkokouksessa. Matemaattis-luonnontieteelliseen osaston valittiin jäseniksi:

Janne Backman, Helsingin yliopiston kliinisen farmakologian ja yksilöllisen lääketieteen professori
Matti Haukka, Jyväskylän yliopiston epäorgaanisen kemian professori
Maarit Järvenpää, Oulun yliopiston matematiikan professori
Miia Kivipelto, kliinisen geriatrian professori, Karolinska Institutet
Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopiston ekologian professori
Raija Laiho, Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusprofessori (suometsätiede)
Virpi Lummaa, Turun yliopiston ekologian professori
Kaisa Matomäki, Suomen Akatemian tutkijatohtori, Turun yliopisto
Johanna Myllyharju, Oulun yliopiston molekyylibiologian professori
Jukka Mönkkönen, Itä-Suomen biofarmasian professori
Pirjo Nuutila, Turun yliopiston aineenvaihduntatutkimuksen professori
Antti Oulasvirta, Aalto-yliopiston sähkötekniikan, erit.  käyttöliittymien professori
Ursula Schwab, Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori
Mikko Siponen, Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmätieteen professori
Jouni Suhonen, Jyväskylän ylipiston teoreettisen fysiikan professori
Ilya Usoskin, Oulun yliopiston avaruusfysiikan professori
Marjo Yliperttula, Helsingin yliopiston biofarmasian professori

Humanistiseen osastoon valittiin jäseniksi:

Jukka Hyönä, Turun yliopiston psykologian professori
Niilo Kauppi, tutkimusprofessori, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Strasbourg
Tiina Kinnunen, Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori
Mia Korpiola, Turun yliopiston oikeushistorian professori
Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori
Turo-Kimmo Lehtonen, Tampereen yliopiston sosiologian professori
Jan Lindström, Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten professori
Matti Miestamo, Helsingin yleisen kielitieteen professori
Outi Paloposki, Turun yliopiston englannin kielen professori
Jukka Pirttilä, Helsingin yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen julkistalouden professori
Elina Vuola, Helsingin yliopiston globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori

Ulkomaisiksi jäseniksi valittiin:

Luda Klusáková, Professor of general and comparative history, Charles University, Czech Republic
Jörg Tiedemann, Professor of language technology, University of Helsinki, Finland