Tallenne katsottavissa: Ilta tieteelle 12.2.2024

Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden ensimmäisessä tilaisuudessa saimme kuulla lasten ja nuorten tilanteesta Suomessa. Aiheesta keskustelivat toimittaja Kirsi Heikelin johdolla Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia, Helsingin yliopiston koulutussosiologian ja -politiikan emeritusprofessori Hannu Simola sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjelmajohtaja Kristiina Laitinen. Tilaisuus järjestettiin Ritarihuoneella 12.2.2024.

Keskustelussa painottuivat lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen haasteet. Lapsuuden itseisarvo tuntuu usein unohtuvan yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja nuoriin suhtaudutaan välineellisesti tulevaisuuden työvoimana. Ajattelemmeko enemmän aikuisten tarpeita, kun teemme päätöksiä lasten ja nuorten asioista?

Vaikka lasten ja nuorten yhteiskunnallinen osallistaminen on tärkeää, professori Hannu Simola huomauttaa, että osallistumiskanavat eivät tavoita niitä, jotka eivät koe kuuluvansa yhteiskuntaan. Syrjäytyminen ja sen sivuilmiöt, kuten jengiytyminen, vieritetään usein yksilön vastuulle. Myös professori Päivi Honkatukia kokee ongelmallisena, että nuorten haasteista puhuttaessa ei useinkaan pyritä korjaamaan niiden yhteiskunnallisia juurisyitä, vaan nuoria itseään.

Lapsia ja nuoria tulisi ennen kaikkea ymmärtää. Kuten ohjelmajohtaja Kristiina Laitinen asian kiteyttää: meidän ei pitäisi vain kuulla lapsia, vaan myös kuunnella heitä.

Katso tallenne

OHJELMA

Tilaisuuden avaus
Toimittaja Kirsi Heikel
Suomalaisen Tiedeakatemian puheenjohtaja, professori Tuula Linna

Puheenvuorot
Helsingin yliopiston koulutussosiologian ja -politiikan emeritusprofessori Hannu Simola 
Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ohjelmajohtaja Kristiina Laitinen

Keskustelua illan aiheesta