Post doc -poolin keväthaku 1.1.-31.1.2022

Säätiöiden post doc -poolin kevään hakukierros on käynnissä tammikuun 2022 ajan. Apurahat on tarkoitettu Suomesta vähintään puolen vuoden ajaksi ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Suomalaisen Tiedeakatemian Eino Jutikkalan rahasto ja Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto ovat mukana poolissa. Apurahahakemus tehdään suoraan poolille.

Lisätietoa hakemuksen jättämisestä ja hakuehdoista post doc -poolin verkkosivuilta

Säätiöiden post doc -pooli on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto, joka on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Poolin on määrä edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla yhdestä lähteestä nuorille tutkijoille 6–24 kuukautta kestävän ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattava, joustava rahoitus. Säätiöiden post doc -poolin haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväthaku 1.–31.1. ja syyshaku 15.8.–15.9.

Download PDF