Blogi: Viestinnässään vahva Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on nykyisellään varsin viestivä organisaatio. Varsinaisten viestintätoimintojen, kuten ulkoisen viestinnän tai vaikka kotisivujen ylläpitämisen ja tiedottamisen lisäksi viestintä on läsnä kaikkialla: tilaisuudet ja tapahtumat, julkaisut, tiede ja päätöksenteko ja apurahat ovat kaikki viestinnällisiä toimia tai vahvasti viestintään kytköksissä.

Viestintäajattelussamme korostuu näkemys, että organisaatio rakentuu viestinnässään ja organisaatiota sekä ylläpitävä että muuttava voima on nimenomaisesti viestintä. Tämä ajattelu ulottuu myös näkemykseemme sidosryhmistä ja muista yhteistyötahoista. Nämä suhteet rakennetaan (ja rikotaan) viestinnällä ja niiden ylläpitäminen on viestinnän keskeisimpiä tehtäviä. Huomiomme kiinnittyy vuoropuheluun ja yhteisöllisyyteen. Lähtökohta on, että tiede on osa yhteiskuntaa, kuten muutkin sitä kannattelevat instituutiot.

Viestinnällä olemme läsnä moninaisilla julkisuuden areenoilla, kuten erilaisissa tilaisuuksissa tai sosiaalisessa mediassa. Viestinnällä teemme sekä Tiedeakatemiaa että Tiedeakatemialle ja tieteelle kulloinkin tärkeiksi koettuja asioita näkyviksi. Uskomme, että viestinnällä on aina vaikutusta suhteen osapuoliin, vaikkakin vaikutuksen vahvuutta ja suuntaa on vaikeaa etukäteen tietää. Siksi näemme viestinnän paitsi asioita ylläpitävänä toimintana niin eritoten tapana vaikuttaa ja saada aikaan muutosta. Emme kuitenkaan ole hylänneet valistuksen periaatteita. Viestinnällä on edelleen paikkansa myös tieteellisen tiedon jakamisessa, keskustelun ja uteliaan mielen herättelyssä.

Tärkeää on oivaltaa, että viestintä ei ole ihmeiden tekijä. Kuten kaikkien organisaatioiden, myös Tiedeakatemian perustoimintojen on oltava riittävän hyvässä kunnossa ennen kuin viestintä voidaan vapauttaa tekemään omaa työtään. Tiedeakatemian on jatkossakin oltava riippumaton, uskottava ja luotettava toimija ja kumppani ennen kuin se voi sellaiseksi itsensä turuilla ja toreilla julistaa. Kaikki organisaatiot toteuttavat viestintää, mutta hyvän ja vaikuttavan viestinnän tekeminen on taitolaji.

Pekka Aula
Pääsihteeri

Kirjoituksen pidempi versio on julkaistu Tiedeakatemian Vuosikirjassa 2021.