Tieteen uudet akateemikot

Tieteen akateemikon arvonimi myönnetään erittäin ansioituneelle tieteentekijälle. Se voi olla samanaikaisesti enintään kuudellatoista tieteenharjoittajalla. Arvonimen myöntää Tasavallan presidentti Suomen Akatemian esityksestä.

Kari Alitalo (s. 1952) on johtanut Helsingin yliopiston syöpäbiologian ja -lääketieteen tutkimusohjelmaa vuodesta 1999 alkaen. Hänet nimitettiin Turun yliopiston lääketieteellisen biokemian professoriksi 1986, Suomen syöpäinstituutin tutkija­professoriksi 1987 ja Helsingin yliopiston syöpäbiologian professoriksi 1989. Alitalo nimitettiin pysyväksi akatemiaprofessoriksi vuonna 1993 ja hän toimi tehtävässä yhtäjaksoisesti 31.5.2020 asti. Alitalon keskeisiä tutkimuskohteita ovat syövän syntymekanismit ja erityisesti imusuoniston merkitys syöpäkasvaimen leviämisessä sekä uusien täsmällisempien hoitostrategioiden tunnistaminen syövän kasvun ja leviämisen estämiseksi. Hän on löytänyt uusia veri- ja imusuoniston kehitystä sääteleviä kasvutekijöitä ja reseptoreita. Lisätietoa Kari Alitalosta Suomen Akatemian sivuilla

Kaisa Häkkinen on toiminut Åbo Akademin suomen kielen ja kirjallisuuden vt. professorina ja professorina 1993-1999 sekä Turun yliopiston suomen kielen professorina 1999-2015. Häkkinen toimi myös Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan dekaanina 2004-2009. Häkkisen keskeisimpiä tutkimusaloja ovat suomen kielen historia ja kehitys, äänne- ja muotorakenne, suomen kielen sanahistoria, etymologia ja kielentutkimuksen oppihistoria. Häkkinen on tunnettu erityisesti etymologisista ja sanahistoriallisista tutkimuksistaan. 2000-luvulla hän on perehtynyt erityisesti vanhaan kirjakieleen ja Agricolan kielen tutkimukseen. Häkkisen tieteellinen tuotanto on erittäin laadukasta ja vaikuttavaa, ja hän on tieteellisen työnsä ohella tuonut tutkimusalansa tuloksia monipuolisesti esille laajemmalle yleisölle. Lisätietoa Kaisa Häkkisestä Suomen Akatemian sivuilla

Valokuvat: Teemu Kuusimurto ja Mikko Suominen

Download PDF

Tieteen uudet akateemikot

Tieteen akateemikon arvonimi myönnetään erittäin ansioituneelle tieteentekijälle. Se voi olla samanaikaisesti enintään kuudellatoista tieteenharjoittajalla. Arvonimen myöntää Tasavallan presidentti Suomen Akatemian esityksestä.

Uudet akateemikot vastaanottavat arvonimensä torstaina 16.3. Helsingissä pidettävässä juhlatilaisuudessa.

Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro on toiminut Turun yliopiston kasvifysiologian professorina vuodesta 1998 alkaen. Hänen erityisalanaan on kasvimolekyylibiologinen tutkimus. Aro on luonut uuden fotosynteesitutkimuksen vahvuusalueen Suomen tieteeseen. Samalla hänen johtamastaan laboratoriosta on kehittynyt yksi kansainvälisesti arvostetuimmista fotosynteesitutkimuksen keskuksista. Tarkemmat perustelut Suomen Akatemia sivuilla. Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro on pitkäaikainen Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen jäsen toimien myös varaesimiehenä ja esimiehenä vuosina 2012-2015. Hänet kutsuttiin Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2001.

Akatemiaprofessori Markku Kulmala on maailman johtava ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija. Kulmalan alan kansainvälisessä eturivissä tekemä tutkimus on lisännyt merkittävästi ymmärrystä ilmastonmuutokseen vaikuttavista mekanismeista, mikä luo mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutoksen vaikutusten vähentämiseen. Kulmala on yksi ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutuksia tutkivan uuden tieteenalan perustajista. Suomen Akatemia sivuilla. Hänet kutsuttiin Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2004.

Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto on tehnyt erittäin merkittävän uran tiedeyhteisössä ja yliopistomaailmassa. Filosofina hän on kirjoittanut laajasti tieteen luonteesta ja tieteellisestä ajattelusta. Samalla hän on koko uransa ajan ollut aktiivinen ja monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija. Hän on aktiivisesti osallistunut yliopistojen uudistamiseen ja yliopistoista käytävään keskusteluun. Niiniluodon vankkumattoman analyyttinen ote hankaliinkin asioihin on tehnyt hänestä erittäin arvostetun tiedevaikuttajan. Suomen Akatemia sivuilla. Hänet kutsuttiin Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 1985.

 

Valokuvat: Suomen Akatemian kuvapankki

Download PDF