Avoinna akatemiasihteerin tehtävä

Akatemiasihteeri vastaa Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston toimiston toiminnasta ja tiedeakatemioiden sille delegoimista tehtävistä sekä toimii yhteistyöneuvoston johtoryhmän kokousten esittelijänä ja päätösten toteuttajana. Hän koordinoi tiedeakatemioiden yhteyksiä kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja tukee kotimaassa tiedeakatemioiden yhteisiä toimintoja ja koordinoi eri tieteenaloja edistävien kansalliskomiteoiden hallintoa.

Tarkempi ilmoitus ja hakuohjeet

———–

Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland muodostavat Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston. Hallinnollisesti yhteistyöneuvosto toimii Suomalaisen Tiedeakatemian yhteydessä.

Download PDF