Kevään apurahahaut auki 27.4.-31.5.2018

Eino Jutikkalan rahasto myöntää apurahoja humanistiselle tutkimukselle. Lisätietoja haettavista apurahoista ja hakualoista hakuilmoituksessa.

Emil Öhmannin Säätiö myöntää apurahoja apurahoja saksan kielen ja saksankielisen alueen kulttuurin tutkimukseen. Lisätietoja haettavista apurahoista hakuilmoituksessa.

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö myöntää apurahoja oikeusfilosofiseen, oikeussosiologiseen ja oikeushistorialliseen tutkimukseen. Lisätietoja haettavista apurahoista hakuilmoituksessa.

 

Tarkempia tietoja saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620 889, sähköposti nina.rapelo@acadsci.fi.

Download PDF