Emil Öhmannin Säätiön Instituutti-apuraha haettavissa

Instituutti-apurahalla katetaan matkat, majoitus ja työpiste instituutin tiloissa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Vierailu on toteutettava 1.10.2018-30.6.2019 välillä. Apuraha on suuruudeltaan 1000 euroa kuukaudessa.

Suomen Saksan-instituutti on suomalainen kulttuurin, tieteen ja talouden foorumi saksankielisessä Euroopassa. Instituutin keskeisin tehtävä on luoda yhteyksiä saksan- ja suomenkielisten ammattilaisten välille ja tukea näin pitkäaikaista yhteistyötä ja saksalais-suomalaista dialogia.

Instituutin keskeinen sijainti Berliinissä eri yliopistojen, kirjastojen ja arkistojen välittömässä läheisyydessä on erityisen suotuisa tutkijoille, jotka haluavat tutkia kirjallisuutta tai verkostoitua kollegoiden kanssa berliiniläisissä yliopistoissa.

Työpiste on käytettävissä instituutin yleisinä aukioloaikoina. Työpisteessä on langaton internetyhteys, mutta ei tietokonetta. Huoneen käyttö tapahtuu instituutin ehdoilla ja sen toiminnan puitteissa. Sopimuksen mukaan tutkijat voivat järjestää instituutin tiloissa myös sisäisiä kokouksia, työpajoja tai seminaareja.

Tutkijanhuonetta voivat hakea kaikki suomalaisten yliopistojen tutkijat, mukaanlukien jatko-opiskelijat.

Pyydämme lähettämään hakemukset liitteineen viimeistään 15.6.2018 sähköpostitse instituutin johtajan avustajalle Suvi Wartiovaaralle osoitteeseen suvi.wartiovaara@finstitut.de. Häneltä voi saada tarvittaessa myös lisätietoja.

Huom. Haku järjestetään erillään Emil Öhmannin Säätiön varsinaisesta apurahahausta.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat dokumentit:

  • Korkeintaan yhden sivun mittainen suomen-, ruotsin-, englannin- tai saksankielinen hakemuskirje: miksi työskentely instituutissa kiinnostaa, milloin ja kuinka pitkäksi aikaa työtila halutaan käyttöön, miten vierailu hyödyttää hakijan tutkimusta ja/tai tutkijan uraa, mitä odotuksia ja/tai toiveita tutkijalla olisi instituutin suuntaan ja kuinka hän ehkä haluaisi myötävaikuttaa instituutin ohjelmaan.
  • Ansioluettelo
  • Julkaisuluettelo

——————-

Suomalainen Tiedeakatemia hallinnoi Emil Öhmannin Säätiötä. Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista tieteenharjoitusta, ennen kaikkea germaanisen filologian tutkimusta.

Download PDF