Ukrainan sota & tiedeyhteisö

Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. Kansainvälinen tiedeyhteisö reagoi tähän voimakkaasti ja on tuominnut kaikki sotatoimet. Tämä on Suomalaisen Tiedeakatemian päivittyvä sivu Ukrainan sodasta ja konfliktin vaikutuksista tiedeyhteisöön kansainvälisesti. Tältä sivulta löydät koottuna erilaisia resursseja, joilla Ukrainan alueella olevia tai pakenevia ihmisiä pyritään auttamaan. Mm. tällä hetkellä avoinna olevat haettavat apurahat suomalaisiin oppilaitoksiin löytyvät koottuna alta. Lisäksi tältä sivulta löytyy yleistä tietoa kansainvälisen tiedeyhteisön toimista.


Tiedeakatemiat Suomessa

Suomalaiset tiedeakatemiat ottivat julkisesti kantaa rauhan puolesta ja sotaa vastaan 1.3.2022 allekirjoittamalla lausuman rauhan puolesta sotaa vastaan.

”Kaikki neljä suomalaista tiedeakatemiaa tuomitsee jyrkästi sotatoimet Ukrainassa ja tukevat kaikkia toimia, jotka edistävät rauhaa. Sota uhkaa ihmisten hengen ja hyvinvoinnin lisäksi yhteiskunnan perusteita ja tuhoaa myös tieteellisen tutkimuksen edellytykset. Tiedemaailman edustajina tiedeakatemiat vetoavat kaikkiin osapuoliin rauhaan johtavien keinojen löytämiseksi. Yhteiset ponnistelumme tulee suunnata siihen, että elämä planeetallamme voisi jatkua rauhanomaisesti ja kestävästi.

Rauhan, vakauden ja ihmisoikeuksien puolesta:

Suomalainen Tiedeakatemia
Suomen Tiedeseura
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland
Teknillisten Tieteiden Akatemia”

Suomalainen Tiedeakatemia järjestää to 31.3. striimattavan tilaisuuden ”Suomalainen kriisinkestävyys 2020-luvulla”. Tilaisuudessa käsitellään yhteiskunnan kriisinkestävyyttä monesta eri näkökulmasta ja se ei suoraan liity käynnissä olevaan sotaan. TIlaisuus on suomenkielinen. Lue lisää: https://www.acadsci.fi/tilaisuudet/915-suomalainen-kriisinkestavyys-2020-luvulla.html


Tiedeyhteisö kansainvälisesti

Kokoamme tähän erilaisia tiedollisia resursseja kansainvälisestä toiminnasta.

1. ALLEA – Euroopan tiedeakatemioiden kattojärjestö. Täältä löydät kootusti kansainvälisen tiedeyhteisön reaktion kriisiin: https://allea.org/support-for-ukraine/

2. Science for Ukraine – Kansainvälinen opiskelijoiden ja tieteentekijöiden vapaaehtoisverkosto. Täältä löydät tietoa monen tasoisista konkreettisista tukitoimista opiskelijoille ja tutkijoille, joita Ukrainan kriisi koskettaa: https://scienceforukraine.eu


Haettavia apurahoja ja opinto-oikeuksia

Suomalaiset institutiot ovat organisoineet nopeasti erilaisia tapoja auttaa Ukrainan kriisistä kärsiviä opiskelijoita ja tutkijoita. Tähän on kerätty näitä resursseja.

1. Tiedeseura: https://scientiarum.fi/fin/apurahoja-haettavana-ukrainalaisille-tutkijoille-suomessa/

2. Itä-Suomen yliopisto: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ita-suomen-yliopisto-tarjoaa-20-ukrainalaiselle-opiskelupaikan

3. Tampereen yliopisto: https://tuni.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=1386&o=A_RJ


Humanitäärinen apu

Kriisiavun tarve on suuri. Täältä löydät linkit avustusjärjestöjen varainkeruukampanjoihin. Suomalainen Tiedeakatemia tehnyt 10 000€ lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon Ukrainassa tehtävään avustustyöhön.

Suomen Punainen Risti: https://www.punainenristi.fi

Unicef: https://www.unicef.org

Pelastakaa Lapset: https://www.pelastakaalapset.fi

Lääkärit ilman rajoja: https://laakaritilmanrajoja.fi

Fida: https://www.fida.info

Kirkon ulkomaanapu: https://www.kirkonulkomaanapu.fi