Suomalaisen Tiedeakatemian uusia jäseniä juhlistettiin 12.9.2016

Tilaisuuteen osallistuivat niin varsinaiset kuin ulkomaisetkin jäsenet.Tilaisuudessa kuultiin kolem esitelmää. Professori Riitta Lassila (Helsingin yliopisto) esitelmöi teemanaan ”Veren hyytyminen monessa mukana”, professori Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto) ”Yhteiskuntatutkimuksen uusista mahdollisuuksista” ja professori John C. Moore (Beijing Normal University ja Lapin yliopisto) ”Simulating ice sheet dynamics and geoengineered climates”. Tilaisuuden lopuksi ojennettiin jäsendiplomit.

Uudet jäsenet valittiin huhtikuun kevätkokouksessa. Tiedeakatemian jäseniksi kutsutaan ansioituneita ja yleisesti arvostettuja kotimaisia ja ulkomaisia tieteenharjoittajia. Jäsenet ovat Tiedeakatemian ydin ja merkittävin voimavara. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla.

Suomalaisen Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi kutsuttiin kevätkokouksessa 24 uutta varsinaista ja 12 ulkomaista tieteenharjoittajaa. Uudet varsinaiset jäsenet edustavat yhdeksää eri suomalaista yliopistoa ja tutkimuslaitosta. Uudet ulkomaiset jäsenet työskentelevät yhdessätoista maassa ympäri maailman.

Suomalaisella Tiedeakatemialla on noin 700 kotimaista ja 200 ulkomaista jäsentä. Tiedeakatemian jäsenet jakaantuvat matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen osastoon. Osastoissa on tieteenalakohtaisia ryhmiä, matemaattis- luonnontieteellisessä seitsemän ja humanistisessa kahdeksan.

 

Lisätietoa Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenistä

Download PDF