Kansainvälistä tunnustusta suomalaiselle suo-osaamiselle

Suomi on suoasioihin liittyvässä kansainvälisessä yhteistyössä ollut pitkään näkyvä ja arvostettu toimija. Toiminta on kanavoitunut erityisesti International Peatland Societyn (IPS) eli Kansainvälisen Suoseuran kautta. IPS on tärkein soiden vastuullista käyttöä edistävä kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio ja samalla eri maissa toimivien suoalan yhdistysten ja tieteellisten seurojen kattojärjestö. Sillä on henkilö- ja organisaatiojäseniä noin 40:stä maasta. Suomessa IPS:n kansallinen vastinkumppani on Suoseura ry.

Juhani Päivänen on tehnyt pitkän uran suometsätieteellisen tutkimuksen ja opetuksen piirissä Helsingin yliopistossa, Metsätehossa ja Metsäntutkimuslaitoksessa; viimeksi Helsingin yliopiston suometsätieteen professorina vuosina 1985–2004. Hänet tunnetaan edelleenkin aktiivisena opettajana, tietokirjailijana ja tietokirjakriitikkona. Hänet kutsuttiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 1997.

Professori emer. Päivänen on toiminut IPS:n perustamisesta vuonna 1968 lähtien useissa ko. organisaation tehtävissä, mm. hallituksen jäsenenä, varapresidenttinä, International Peat Journalin toimituskunnan jäsenenä, suometsätieteellisen komission puheenjohtajana sekä järjestön strategiatyöryhmän jäsenenä. Hän toimii edelleen Peatlands International ja Mires and Peat -julkaisujen toimituskuntien jäsenenä.

Download PDF