EASAC Policy Report 32

”Multi-functionality and Sustainability in the European Union’s Forests”

Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestön EASAC:n puitteissa toteutetussa raportissa tarkastellaan eurooppalaisen metsänhoidon ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia metsien eri käyttömuotojen kannalta ja ottaen huomioon kansainväliset sitoumukset ja sopimukset mm. ilmastonmuutoksesta ja monimuotoisuuden säilyttämisestä.

Eurooppalaiset metsät luovat hyvinvointia ja työllisyyttä, raaka-aineita ja luonnonvaroja teollisuudelle ja bioenergian tuotantoon, mahdollisuuksia vapaa-aikaan ja virkistykseen, samalla turvaten luonnon ja monimuotoisuuden suojelua sekä edistäen ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Metsien eri käyttömuotojen tavoitteet aiheuttavat ristiriitoja eri käyttäjien ja sidosryhmien välille. Päättäjien suurena haasteena onkin edistää metsien kestävää käyttöä eri poliittisten toimijoiden ja toimialueiden välillä.

Monitieteinen eurooppalaisista asiantuntijoista koostuva työryhmä on tehnyt selvityksen uusimmasta tutkimustiedosta selkeyttääkseen kestävän metsänhoidon suosituksia. Hankkeella haluttiin selvittää, millaisia metsiin liittyviä tutkimuksia eri Euroopan maissa on toteutettu ja mitä yhteisiä suosituksia metsään liittyvissä asioissa eurooppalainen tiedeyhteisö voisi antaa, jotta metsäpolitiikka olisi kestävää ja turvaisi parhaalla mahdollisella tavalla ne erilaiset hyödyt, joita metsissä on.

Raportista on tehty suomenkielinen tiivistelmä, joka kokoaa yhteen selvityksen keskeiset päätelmät. Sekä raportti että tiivistelmä ovat ladattavissa tältä sivulta.

Raportin on rahoittanut Suomalainen Tiedeakatemia.

Ladattavat materiaalit

PODCAST

Kuuntele podcast
Ladattavissa iTunesista, Spotifysta ja Soundcloudista

RAPORTTI JA TIIVISTELMÄ

EASAC Policy Report 32: ”Multi-functionality and Sustainability in the European Union’s Forests” 51 s. (.pdf)
Suomenkielinen tiivistelmä: Euroopan unionin metsien monikäyttöisyys ja kestävyys 6 s. (.pdf)

MEDIALLE

Tiedote: Kansainvälinen metsätutkimus: Euroopan metsien monikäyttöisyys ja kestävä kehitys 2 s. (.pdf)