Ehdotus hallituksen uusiksi jäseneksi vuodelle 2023

Alla olevalla lomakkeella voi ilmoittaa itsensä tai toisen Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenen ehdokkaaksi Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukseen

Suomalaisen Tiedeakatemian sääntöjen mukaisesti sen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Tiede­akatemian hallitukseen kuuluvat esimies, varaesimies, varainhoitaja, kaksi osastojen sihteeriä sekä lisäksi neljä muuta jäsentä.

Haussa kolme uutta jäsentä

Muiden jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi, ja heidät voi valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi toimikaudeksi. Etsimme seuraajia kolmelle hallituksen muulle jäsenelle.

Vuonna 2022 seuraavien hallituksen muiden jäsenten toimikausi päättyy:

  • Johanna Mappes, Helsingin yliopiston ekologian professori; akatemiaprofessori
  • Jari Ojala, Jyväskylän yliopiston vertailevan liiketoimintahistorian professori
  • Heta Pyrhönen, Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori

Ehdokasasettelu

Kaikilla Suomalaisen Tiedeakatemian varsinaisilla jäsenillä on mahdollisuus ilmoittautua ehdokkaaksi hallituksen muuksi jäseneksi vuodelle 2023 tai ehdottaa muita Tiede­akatemian jäseniä heidän suostumuksellaan. Uudet jäsenet valitaan sääntömääräisessä syyskokouksessa marraskuussa 2022 hallituksen esityksestä.

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Uudelta jäseneltä toivotaan sitoutumista hallitustyöskentelyyn.

Ehdotukset tulee lähettää Suomalaisen Tiedeakatemiaan alla olevalla sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.8.2022. Jos alla oleva lomake ei toimi, ehdotuksen voi lähettää myös osoitteessa https://forms.gle/X9ocXXgx1FfvrUYV9

Lisätietoja

Esimies, professori Kimmo Kaski, kimmo.kaski@aalto.fi, 050 5604 825
Pääsihteeri, professori Pekka Aula: pekka.aula@acadsci.fi, 040 7030 952

Download PDF