Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Toimintakertomus

Suomalaisen Tiedeakatemian toimintakertomukset julkaistaan Vuosikirjassa. Aiempien vuosien toimintakertomukset löytyvät Vuosikirjan verkkoversiosta.

Suomalaisen Tiedeakatemian toimintakertomus 2019

Hallitus ja pääsihteeri

Vuosi 2019 oli Suomalaisen Tiedeakatemian 112. toimintavuosi. Tiedeakatemian hallituksen esimiehenä toimi Risto Nieminen ja varaesimiehenä Anna Mauranen. Hallituksen varainhoitajana jatkoi Pekka Ilmakunnas, humanistisen osaston sihteerinä aloitti Tuula Linna ja matemaattis-luonnontieteellisen osaston sihteerinä Juha Kinnunen. Vuosijäseninä jatkoivat Arto Haapala, Elina Ikonen, Maria Lähteenmäki ja Merja Penttilä. Tiedeakatemian hallitus kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa ja piti lisäksi kaksi sähköpostikokousta. Pääsihteerinä jatkoi Pekka Aula.

Tiedeakatemian hallituksen jäsenet muodostivat kertomusvuonna Emil Öhmannin Säätiön ja Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön hallitukset.

Toimintavuonna työskennelleiden hallituksen nimittämien toimikuntien ja työryhmien kokoonpanot olivat:

 • Omaisuudenhoitotoimikunta: Risto Nieminen (puheenjohtaja), Anna Mauranen, Pekka Ilmakunnas, Tuula Linna (sihteeri), Pekka Aula ja Kati Eriksson.
 • Palkintotoimikunta: Risto Nieminen (puheenjohtaja), Juha Kinnunen, Tuula Linna, Maria Lähteenmäki ja Merja Penttilä.
 • Julkaisutoimikunta: Risto Nieminen (puheenjohtaja), Anna Mauranen (varapuheenjohtaja), Olli Martio (Mathematica-sarjan päätoimittaja), Jaakko Hämeen-Anttila (Humaniora-sarjan päätoimittaja), Frog (FFC-sarjan päätoimittaja) ja pääsihteeri Pekka Aula. Toimikunnan sihteerinä toimi Mika Koskenoja (Mathematica-sarjan toimitussihteeri).
 • Eemil Aaltosen rahaston hoitokuntana jatkoi Olavi Nevanlinna, Pekka Ilmakunnas ja Maria Lähteenmäki.

Humanistisen osaston valintatoimikunnassa toimivat syyskokoukseen 2019 asti Henry Bacon, Risto Heiskala, Marja-Liisa Helasvuo, Petri Karonen puheenjohtajana, Jari Lavonen, Outi Merisalo, Virpi Mäkinen ja Päivi Pahta. Syyskokouksessa vaihtuivat Heiskala ja Pahta. Uusiksi valintatoimikunnan jäseniksi syyskokous valitsi Heikki Halilan ja Anne Kovalaisen.

Matemaattis-luonnontieteellisen osaston valintatoimikunnassa toimivat syyskokoukseen 2019 asti Kimmo Kaski, Juha Kere, Erkki Korpimäki, Hannu Koskinen, Markku Leskelä puheenjohtajana, Kaisa Nyberg, Vieno Piironen ja Asla Pitkänen. Syyskokouksessa vaihtuivat Kaski, Koskinen ja Leskelä. Uusiksi valintatoimikunnan jäseniksi syyskokous valitsi Jouko Korppi-Tommolan, Juha Pekka Lunkan ja Kristiina Wähälän.

Apurahat

Vuonna 2019 Suomalainen Tiedeakatemia jakoi apurahoina hieman yli 2 miljoonaa euroa. Pääosa apurahoista suuntautui jatkokoulutukseen. Kokovuotisten jatkokoulutusapurahojen suuruus oli 25 000 euroa. Kaikille Suomessa työskenteleville apurahan tohtoriopintoihin saaneille myönnettiin lisäksi suoraan yliopistoille maksettava yliopistokorvaus, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1 600 euroa. Henkilökohtaisia apurahoja ei myönnetty Tiedeakatemian jäsenille.

Apurahahakemukset arvioivat Tiedeakatemian hallituksen nimeät asiantuntijat, jotka edustavat korkeinta asiantuntemusta aloillaan. Asiantuntijalausuntojen pohjalta apurahoista päätti Tiedeakatemian hallitus. Tiedeakatemian hallinnoimien rahastojen ja säätiöiden apurahakäsittelyssä on huomioitu apurahojen arvioijien ja päätösten tekijöiden mahdolliset jääviydet.

Kertomusvuonna Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta jaettiin apurahoja matemaattis-luonnontieteellisille tutkimusaloille 55. kerran. Apurahoja ja yliopistokorvauksia jaettiin noin 1,4 miljoonaa euroa (2018 1,4 miljoonaa). Rahastoon tuli yhteensä 313 (375) hakemusta, kokonaissummaltaan noin 6,7 (7,8) miljoonaa euroa.

Apuraha Väisälän rahastosta myönnettiin 71 (77) hakijalle. Näistä 45 (45) sai 25 000 euron suuruisen jatkokoulutusapurahan, joka edellyttää päätoimista tieteellistä työtä yhden vuoden ajan. Osavuotinen jatkokoulutusrahoitus myönnettiin 13 (13) saajalle. Jatkokoulutusapurahan yhteydessä matka-apuraha myönnettiin 8 (4) hakijalle. Apurahoja lyhyisiin tutkimusvierailuihin ulkomaille myönnettiin 13 (19), yhteensä 30 460 (41 590) euroa.

Eino Jutikkalan rahasto jakoi 12. kerran humanistiseen tutkimukseen tarkoitetut apurahat. Haussa rahaston apurahaprofiilia uudistettiin siten, että kaikki apurahat myönnetään alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille. Lisäksi aiempien vuosien Tiedeakatemian humanistisen osaston alat kattaneet hakualat jaettiin kahteen koriin. Kertomusvuonna hakualoina olivat estetiikka, taiteidentutkimus, fennougristiikka, filosofia, kasvatustiede, kielitieteet, psykologia, teologia ja uskontotiede. Rahastoon tuli yhteensä 328 (2018 458) hakemusta, kokonaissummaltaan hieman yli 8 (10) miljoonaa euroa. Uuden korijaon takia luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.

Apurahoja Jutikkalan rahastosta myönnettiin 17 (22) kappaletta, kokonaissumman ollessa yhteensä noin 438 000 (437 000) euroa. Kaikki apurahat 17 (17) myönnettiin tohtoriopintoihin.

Tiedeakatemian Matematiikan rahastosta maksettiin apurahoja ja palkintoja runsaat 14 000 (45 000) euroa. Tiedeakatemian hallinnoima Emil Öhmannin Säätiö jakoi apurahoina 45 000 (50 000) euroa. Tiedeakatemian hallinnoima Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö myöntää apurahoja joka toinen vuosi, vuonna 2019 ei myönnetty apurahoja (v. 2018 30 000).

Tiedeakatemia osallistui vuonna 2019 neljättä vuotta Säätiöt ja  rahastot ry:n post doc -pooliin. Vuonna 2019 jakosumma oli 200 000 euroa. Vuoden aikana Väisälän rahastosta myönnettiin 156 000 ja Jutikkalan rahastosta 50 000 euroa. Jaetussa summassa oli mukana aiemmin jaettuja, mutta peruuntuneita post doc -poolin apurahoja.

Palkinnot

Suomalaisen Tiedeakatemian vuoden 2019 kunniapalkinto, suuruudeltaan 30 000 euroa, myönnettiin professori Raimo Tuomelalle tunnustukseksi hänen suurista tieteellisistä ansioistaan filosofian alalla. Tuomelalle myönnettiin myös Tiedeakatemian mitali nro 31.

Eino Jutikkalan historiapalkinto myönnettiin professori Pirjo Markkolalle. Joka kolmas vuosi myönnettävä palkinto myönnettiin viidettä kertaa, ja sen arvo on 15 000 euroa.

Yhdeksättä kertaa jaettava Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto, suuruudeltaan 15 000 euroa, myönnettiin tutkijatohtori Heli Huhtamaalle Heidelbergin yliopistosta.

Tiedeakatemian vuoden 2019 Väisälän palkinnot myönnettiin professori Goëry Gentylle Tampereen yliopistosta ja professori Tuomo Kuuselle Helsingin yliopistosta. Palkinnot myönnettiin 20. kerran, ja ne olivat suuruudeltaan 15 000 euroa.

Pro Scientia - Tieteen puolesta -palkinto myönnettiin viestintäpäällikkö Ilari Hetemäelle. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi henkilölle tai muulle taholle, joka on puheillaan, kirjoituksillaan tai muulla toiminnallaan merkittävästi edistänyt tieteen asemaa yhteiskunnassa. Palkinnon arvo on 10 000 euroa, ja se myönnettiin toisen kerran.

Tilaisuudet ja tapahtumat

Suomalainen Tiedeakatemia järjesti vuoden 2019 aikana perinteiseen tapaan avoimia yleisötilaisuuksia eli teemailtoja joka kuukauden toisena maanantaina kesäkuukausia ja tammikuuta lukuun ottamatta. Uutena tapahtumamuotona kokeiltiin neljän Tiede Unplugged -tilaisuuden sarjaa marraskuussa. Kussakin tilaisuudessa tutkija kertoi omasta tieteenalastaan ja siitä, miten tiedettä tehdään ja ketkä sitä tekevät. Tilaisuudet antoivat erinomaisen mahdollisuuden yleisön ja puhujan väliselle dialogille. Tapahtumasarja onnistui hyvin, ja se uusitaan keväällä 2020.

Marraskuussa Tiedeakatemian koordinoima Sofi-hanke järjesti kansainvälisen tiedeneuvonnan symposiumin Kansallismuseossa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Euroopan komission tiedeneuvonantoa tukevan SAPEAn kanssa.

Tammikuussa Tiedeakatemia järjesti Tieteen päivillä paneelikeskustelun ”Rohkeus olla hiljaa” Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Paneelissa pohdittiin laajasti julkisuuden, median ja tieteen tekemisen suhdetta.

Toukokuussa Tiedeakatemia järjesti teemapäivän Jyväskylässä. Jäsenet vierailivat Jyväskylän yliopiston Kiihdytinlaboratoriossa. Iltapäivällä järjestettiin yliopistolla avoin yleisötilaisuus ”Liikkuva ja hyvinvoiva ihminen”.

Tiedeakatemian osastojen kokoukset järjestettiin maaliskuun teemaillan yhteydessä, vuosijuhla ja kevätkokous huhtikuussa sekä syyskokous marraskuussa.

Tiedeakatemian ryhmistä oikeustieteen ryhmä järjesti toukokuussa yleisölle avoimen seminaarin ”Oikeustieteen laatu”.

Tiedeakatemian, Suomen Tiedeseuran, Ranskan Suomen instituutin, Ranskan Suomen-suurlähetystön ja Ranskan korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaation ministeriön yhteisen Maupertuis-ohjelman puitteissa järjestettiin kaksi avointa yleisötilaisuutta tunnettujen ranskalaisten tiedemiesten vierailujen yhteydessä. Suomessa vierailivat elokuussa professori Michel Fayol ja lokakuussa professori Loïc Depecker.

Lokakuussa Tiedeakatemia osallistui Nobel-keskustelutapahtumaan Sanoma-talon Mediatorilla yhdessä muiden tiedeakatemioiden ja Helsingin Sanomien kanssa.

Tiedeakatemia osallistui myös Tieteen Päivien 2021 suunnitteluun. Ohjelmatoimikunnassa Tiedeakatemiaa edusti Maria Lähteenmäki ja ohjausryhmässä Pekka Aula.

Lista tilaisuuksista löytyy sivun lopusta.

Sofi-hanke

Toimintavuonna käynnistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kolmevuotinen tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi (Science Advice Initiative of Finland). Sofi on Suomen neljän tiedeakatemian yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena kehittää Suomeen tieteen ja päätöksenteon välinen vuorovaikutusmalli, vahvistaa tiedeyhteisön ja yhteiskunnan päätöksentekijöiden välistä dialogia ja ylläpitää ja tuottaa yhteiskunnallista keskustelua tiedeneuvonnasta ja sen tulevaisuudesta. Hanketta koordinoi Suomalainen Tiedeakatemia, jonka työntekijöitä Sofin sihteeristö on. Sofilla on tieteellinen mentoriryhmä, jonka jäseniä ovat tiedeakatemian jäsenet Eva-Mari Aro (akateemikko, Turun yliopisto), Marja Makarow (johtaja, Biokeskus Suomi), Ilkka Niiniluoto (akateemikko, Helsingin yliopisto) ja Kari Raivio (kansleri, emeritus, Helsingin yliopisto). Lisätietoja Sofista löytyy osoitteesta www.acadsci.fi/sofi.

Kansainvälinen toiminta

Suomalaisen Tiedeakatemian yhteyksiä kansainvälisiin tiedejärjestöihin hoidettiin pääsääntöisesti tiedeakatemioiden yhteiselimen CoFA:n kautta. CoFA:n johtoryhmän jäsenenä toimi esimies ja hänen varamiehenään varaesimies. Johtoryhmään kuului myös pääsihteeri ilman päätäntäoikeutta. CoFA:n kansainvälisten asioiden toimikunnassa (KAT) Tiedeakatemiaa edustivat varaesimies ja Olavi Nevanlinna. Suomalainen Tiedeakatemia jatkoi toista vuotta Suomen Tiedeakatemiat CoFAn vastuuakatemiana. Suomen Tiedeakatemiat on tärkeä osa Suomen tiedeakatemiajärjestelmän uudistumista ja suuntautumista tulevaisuuteen. Sopimuksen puitteissa tiedeakatemiat osallistuvat yhä vahvemmin tiedeyhteisön kehittämiseen ja sen kansainvälistymiseen.

CoFA:n kautta Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniä oli luottamustehtävissä useissa kansainvälisissä tiedeorganisaatioissa: EASACissa Eva-Mari Aro, Markku Kulmala, Jukka Seppälä ja Jari Valkonen, ISC:ssä Anna Mauranen ja Ahti Salo, UAI:ssä Mika Kajava, Kansainvälisessä ihmisoikeusverkostossa Jukka Kekkonen, ALLEAssa Krista Varantola, Euro-CASEssa Olavi Nevanlinna ja SAPEAssa Marja Makarow. Aro jatkoi EASACin varapresidentinä; hänet on valoittu Tiedeakatemian esityksestä.

Uusista kansainväliseen toimintaan liittyvistä yhteistyömuodoista käytiin neuvotteluja muun muassa Ranskan Suomen suurlähetystön kanssa. Toimintavuoden aikana käytiin myös useita keskusteluja eri maiden tiedeakatemioiden edustajien kanssa.

Suomalainen Tiedeakatemia nimeää jäseniä kansalliskomiteoihin. Polaarialueiden tutkimuksen kansallisen komitean (SCAR, IASC) Tiedeakatemian varsinaisena edustajana toimi Maria Lähteenmäki varaedustajanaan Juha Pekka Lunkka. Tähtitieteen kansallisen komitean (IAU) edustajana oli Karri Muinonen. Radiotieteen kansalliskomitean (URSI) edustajina olivat Karri Muinonen ja Esa Kallio varaedustajanaan Tuija Pulkkinen. Merentutkimuksen kansallisessa komiteassa (SCOR) edustajana oli Kimmo Kahma. Kvartääritutkimuksen kansallisen komitean (INQUA) edustajana toimi Juha Pekka Lunkka. Suomen mekaniikan kansalliskomiteassa (IUTAM) edustajana oli Heikki Haario.

Esimies osallistui STS Forumin vuosikokoukseen sekä tiedeakatemioiden presidenttien tapaamiseen Kiotossa Japanissa lokakuussa.

Pääsihteeri osallistui Sofi-hankkeen puitteissa tiedeneuvonnan konferenssiin kesäkuussa Irlannissa (European Science Advisors Forum ESAF) ja vierailukäynnille Hollannin tiedeakatemiaan ja tiedeneuvonnan toimijoihin. Pääsihteeri edusti tiedeakatemiaa Holberg-palkinnon jakotilaisuudessa Bergenissä Norjassa kesäkuussa.

Tiedeakatemia esitti kertomusvuonna ehdokkaan Balzan Prize, Gad Rausing Priset, Holberg Prize, The Keio Medical Science Prize ja Olav Thon Founation’s International Research Award -palkintojen.

Jäsenet

Vuoden 2019 lopussa Suomalaisella Tiedeakatemialla oli 775 kotimaista ja 179 ulkomaista jäsentä.

Kevätkokouksessa 12. huhtikuuta Tiedeakatemiaan valittiin 28 uutta kotimaista jäsentä ja 2 ulkomaista jäsentä.

Uusiksi jäseniksi matemaattis-luonnontieteelliseen osastoon valittiin Janne Backman (Helsingin yliopisto), Matti Haukka (Jyväskylän yliopisto), Maarit Järvenpää (Oulun yliopisto), Miia Kivipelto (Karolinska Institutet, Ruotsi), Janne Kotiaho (Jyväskylän yliopisto), Raija Laiho (Luke), Virpi Lummaa (Turun yliopisto), Kaisa Matomäki (Turun yliopisto), Johanna Myllyharju (Oulun yliopisto), Jukka Mönkkönen (Itä-Suomen yliopisto), Pirjo Nuutila (Turun yliopisto), Antti Oulasvirta (Aalto-yliopisto), Ursula Schwab (Itä-Suomen yliopisto), Mikko Siponen (Jyväskylän yliopisto), Jouni Suhonen (Jyväskylän ylipisto), Ilya Usoskin (Oulun yliopisto) ja Marjo Yliperttula (Helsingin yliopisto).

Humanistiseen osastoon valittiin uusiksi jäseniksi Jukka Hyönä (Turun yliopisto), Niilo Kauppi (CRNS-Strasbourg, Ranska), Tiina Kinnunen (Oulun yliopisto), Mia Korpiola (Turun yliopisto), Kristiina Kumpulainen (Helsingin yliopisto), Turo-Kimmo Lehtonen (Tampereen yliopisto), Jan Lindström (Helsingin yliopisto), Matti Miestamo (Helsingin yliopisto), Outi Paloposki (Turun yliopisto), Jukka Pirttilä (Helsingin yliopisto ja VATT) ja Elina Vuola (Helsingin yliopisto).

Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaisiksi jäseniksi valittiin Luda Klusáková (Charles University, Tšekin tasavalta) ja Jörg Tiedemann (Helsingin yliopisto).

Tiedeakatemian varsinaisten jäsenten joukosta poistuvat Kalle Achté, Ilkka Heiskanen, Osmo Jussila, Kauko Mikkonen, Tauno Palva, Unto Salo ja Eeva Tapio.

Tiedeakatemian tietoon on tullut, että ulkomaisten jäsenten joukosta ovat poistuneet Kenneth Bowler, Jacek Fisiak, Ole Lando ja Fergus Millar.

Nuorten Tiedeakatemia

Vuosi 2019 oli Nuorten Tiedeakatemian (Young Academy Finland YAF) toinen kokonainen toimivuosi. Nuorten Tiedeakatemian perustarkoituksena on edistää tiedettä erityisesti nuorten, tieteellisen uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden näkökulmasta. Nuorten Tiedeakatemian hallituksen puheenjohtajana toimi Tommi Himberg Aalto-yliopistosta syyskokoukseen asti. Syyskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jenni Raitoharju Suomen ympäristökeskuksesta. Toimintavuonna Nuorten Tiedeakatemiassa oli kaikkiaan 74 jäsentä.

Nuorten Tiedeakatemian perustamiseen vaikutti keskeisesti vuonna 2017 saatu Eemil Aaltosen Säätiön miljoonan euron lahjoitus Nuorten Tiedeakatemian perustamiseksi Suomalaiseen Tiedeakatemiaan. Lahjoituksen pohjalta perustettiin Eemil Aaltosen erillisrahasto.

Julkaisutoiminta

Vuonna 2019 Suomalainen Tiedeakatemia julkaisi Annales Academiae Scientiarum Fennicae Mathematica, Humaniora ja Folklore Fellows’ Communications eli FFC -sarjoja, joissa julkaistiin yhteensä 74 tutkimusta. Lisäksi ilmestyivät FF Network -tiedotuslehti ja Tiedeakatemian vuosikirja suomeksi ja englanniksi. Mathematica-sarjan julkaisut sekä vuosikirjat ovat vapaasti saatavilla.

Tiedeakatemian julkaisutoimikunnan puheenjohtajana toimi Risto Nieminen. Muita jäseniä olivat Olli Martio (Mathematica-sarjan päätoimittaja), Jaakko Hämeen-Anttila (Humaniora-sarjan päätoimittaja), Frog (FFC-sarjan päätoimittaja) ja Pekka Aula. Toimikunnan sihteerinä toimi Mika Koskenoja (Mathematica-sarjan toimitussihteeri). Julkaisutoimikunta piti vuoden aikana kaksi kokousta.

Tiedeakatemian julkaisutoiminnan valtionavustus oli 111 000 (vuonna 2018 121 000) euroa ja julkaisujen myyntituotot n. 21 000 euroa (n. 27 000). Tiedeakatemian tieteellisen kirjallisuuden vaihtotoimintaa hoitaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihtokeskus. Vuoden 2019 lopussa Tiedeakatemialla oli 302 (318) ulkomaista vaihtokumppania, ja vaihtoon lähetettiin yhteensä 756 (918) julkaisua.

Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen Tiedeseuran yhteinen julkaisutoimikunta kokoontui kerran.

Toimintavuoden aikana Tiedeakatemia päätti käynnistää julkaisutoiminnan uudistamisen. Hallitus päätti perustaa julkaisusarjat A ja B. Sarjojen ensisijainen päämäärä on eritoten Tiedeakatemian uusien jäsenten tutkimuksen esittely heidän omalla äidinkielellään kirjoitetuilla, tieteellisiä periaatteita noudattavilla artikkeleilla. Tarkoitus on lisätä tiedeakatemiayhteisön ja muiden kiinnostuneiden ymmärrystä Tiedeakatemian jäsenten tekemästä tutkimuksesta yli tiederajojen. Uudistukseen liittyy myös päätös olemassa olevien julkaisusarjojen kustannustoiminnan siirtämisestä uusille toimijoille 2020 loppuun mennessä.

Strategiatyö

Hallitus jatkoi 2015 aloitettua Tiedeakatemian strategiatyötä kahdessa kokouksessa. Strategiaa toteutettiin painottamalla toimintaa Tiedeakatemialle valituille neljälle painopistealueelle: korkeatasoisen tieteen tunnettuuden ja vaikuttavuuden edistäminen yhteiskunnassa, nuorten lahjakkaiden tieteentekijöiden tukeminen, tieteen ja tutkimuksen kansainvälisyyden vahvistaminen, oman organisaation jalostaminen ketteräksi ja aktiiviseksi. Nämä painopistealueet näkyivät vahvasti vielä vuoden 2019 toiminnassa. Strategia tullaan päivittämään 2020 aikana.

Viestintä

Toimintavuonna Tiedeakatemian viestintä painottui omaan sähköiseen mediaan. Pääfoorumeina olivat kotisivut, Twitter-tili, Facebook-sivut ja Youtube-kanava. Ulkoista viestintää tehostettiin edelleen tiedotejakelupalvelun käytöllä ja aktiivisella sidosryhmätoiminnalla. Ansaitun julkisuuden seurantaa jatkettiin mediaseurannan työkalulla. Toinen painopistealue oli tiedeviestinnässä, eritoten tutkitun tiedon ja tieteeseen liittyvän vaikuttajaviestinnän alueilla. Tiedeakatemian julkinen näkyvyys lisääntyi edellisvuoteen verrattuna eritoten sosiaalisen mediassa ja ammattilehdistössä.

Tieteen tunnettuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi tuettiin Etelämantereella tehtävän suomalaisesta tutkimustyöstä kertovan dokumentin tekemistä. Jälkimmäinen näkyi myös alkuvuodesta päivityksinä sosiaalisessa mediassa.

Osa vuoden 2019 teemailloista lähetettiin suorana verkossa, lisäksi nauhoitteet ovat pysyvästi katsottavissa Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilla.

Sisäisessä työviestinnässä jatkettiin verkkopohjaisten viestintä- ja yhteistyöalustojen kehittämistä ja käyttöönottoa.

Talous ja omaisuudenhoito

Tiedeakatemian hallituksen neuvoa antavana elimenä talousasioissa toimii omaisuudenhoitotoimikunta. Omaisuudenhoitotoimikuntaan kuuluivat Risto Nieminen, Anna Mauranen, Pekka Ilmakunnas, Pekka Aula sekä Tuula Linna. Asiantuntijajäsenenä oli Kati Eriksson. Varainhoito perustui vuonna 2017 päivitettyyn Tiedeakatemian, sen rahastojen sekä sen hallinnoimien säätiöiden sijoitusstrategiaan.

Vuoden 2019 lopussa Tiedeakatemian ja sen rahastojen sijoitusvarallisuus oli yhteensä noin 174 miljoonaa euroa (edellisen vuoden lopussa 125 miljoonaa euroa). Lisäksi Tiedeakatemian hallinnoimien säätiöiden varallisuus oli vuoden 2019 lopussa yli 4 miljoonaa euroa.

Varallisuus koostuu osake- ja korkosalkuista, Vaisala Oyj:n osakkeista sekä vaihtoehtoisista sijoituksista. Salkunhoitajina toimivat Nordea ja Evli. Kaikki Mariankatu 5:n kiinteistön toimistohuoneistot ovat Tiedeakatemian Väisälän ja Jutikkalan rahastojen suorassa omistuksessa. Muutoin kiinteistösijoitukset ovat pääosin eQ:n kiinteistörahastoissa. Vuoden 2019 aikana Tiedeakatemia teki päätöksen pitkäjänteisestä vaihtoehtoisten sijoitusten ohjelmasta, jossa jatkossa kiinteistörahastojen rinnalla tehdään sijoituksia listaamattomiin yrityksiin private equity -rahastojen kautta.

Vuoden 2019 aikana pörssikurssit toipuivat vuoden 2018 lopulla tapahtuneesta laskusta ja jatkoivat nousuaan. Koko varallisuuden tuotto, sisältäen osingot, korot, vuokrat ja omaisuuden arvon muutokset, oli kertomusvuonna ilman Vaisala Oyj:n osakkeita noin 21 % (edellisenä vuonna noin -5 %). Vaisala Oyj:n osakekurssi lähes kaksinkertaistui vuoden aikana, ja se mukaan lukien koko omaisuuden tuotto oli noin 46 %.

Tiedeakatemian vuoden 2019 tilien ja hallinnon tarkastajana toimi professori, KHT Markku Koskela ja varatilintarkastajana KHT Riku Kärnä. Tilintarkastuskertomus ja kertomus varainhoidosta julkaistaan 2019 vuosikirjan yhteydessä.

Henkilöstö

Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteerinä toimi professori Pekka Aula. Tiedeakatemian hallintopäällikkönä toimi FM Leila Sarajärvi ja hallintosihteerinä FM Nina Rapelo. Toimistosihteerinä toimi FM Marianne Parvinen, joka siirtyi 12.6. toisen työnantajan palvelukseen. Syyskuussa toimistokoordinaattorina aloitti tradenomi Suvi Salmi. Nuorten Tiedeakatemian tiedesihteerinä (16 %) 19.8. asti toimi VTM Katri Mäkinen-Rostedt, ja 12.8. alkaen VTM Johanna Ketola (50 %). Tiedeakatemian hallinnon alla toimivan CoFA:n palveluksessa toimi akatemiasihteerinä dos. Päivi Tikka, joka siirtyi vuoden lopussa toisiin tehtäviin. Tiedesihteerinä toimi FM Veera Launis. Tiedeakatemian pääsihteeri on CoFA:n sihteeristön hallinnollinen esimies. Tiedeakatemioiden yhteishankkeen Sofin palveluksessa aloitti akatemiasihteerinä helmikuun alussa PhD Jaakko Kuosmanen ja elokuun alusta alkaen sisällöntuottajana VTM Nanna Särkkä.

Hallintopäällikkö osallistui työlainsäädäntöön, työhyvinvointiin ja säätiötoimintaan liittyviin koulutuksiin, sekä toimialansa seminaareihin. Hallintosihteeri osallistui viestintään, julkaisuihin ja apurahaprosesseihin liittyviin koulutuksiin. Toimistosihteeri osallistui viestintään liittyviin koulutuksiin. Henkilöstö osallistui myös tietotekniikan koulutuksiin sekä yhteistyöorganisaatioiden järjestämiin informaatiotilaisuuksiin ja seminaareihin.

Kertomusvuonna Tiedeakatemia maksoi palkkaa tai palkkioita kaikkiaan 26 eri henkilölle.

Muu toiminta

Suomen Akatemia ja Suomen Tiedeakatemiat käynnistivät toukokuussa 2017 yhteisen mentorointiohjelman tutkijoille, jossa Tiedeakatemia on tiiviisti mukana. Ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Olavi Nevanlinna ja jäsenenä Pekka Aula.

Tiedeakatemia esitti kertomusvuonna ehdokkaat suomalaisille naisille suunnatun innovaatiopalkinnon ja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan Kordelinin tiedepalkinnon saajiksi.

Hallitus on vuoden aikana pyynnöstä ehdottanut jäseniä useisiin työryhmiin ja toimielimiin. Tiedeakatemialla on edustajia monissa eri kotimaisissa ja ulkomaisissa instituutioissa ja organisaatioissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumin jäsenenä jatkoi varaesimies Anna Mauranen ja varalla Minna Martikainen-Peltola.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision tiekartan laatimishankkeen ryhmään Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta jatkoi Risto Nieminen. Pekka Aula toimi opetus- ja kulttuuriministeriön Team Knowledge Finland -verkoston ohjausryhmässä.

Suomalainen Tiedeakatemia on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) jäsen. TSV:n hallituksessa olivat Tiedeakatemian edustajina Arto Haapala varamiehenään Elina Ikonen sekä Maria Lähteenmäki varamiehenään Merja Penttilä.

Pääsihteeri osallistui Tiedeakatemian edustajana TSV:n kevätkokoukseen maaliskuussa ja syyskokoukseen syyskuussa. Julkaisufoorumin ohjausryhmässä Tiedeakatemian edustajana toimi Dennis Bamford.

Tiedeakatemian edustajina Alfred Kordelinin säätiön hallituksessa olivat Jukka Seppälä varallaan Keijo Hämäläinen sekä Hannu Riikonen varallaan Mari Vaattovaara. Edustajina säätiön tieteen jaostossa olivat Seppo Hentilä varallaan Tuomas Forsberg sekä Eija Kalso varallaan Hilkka Soininen. Kansanvalistuksen jaostossa edustajana oli Markku Löytönen varallaan Risto Nieminen ja kirjallisuuden jaostossa Heta Pyrhönen varallaan Marjatta Palander. Taiteen jaostossa toimivat Ville Lukkarinen varallaan Helena Hyvönen (6.11. asti) ja Annika Waenerberg (7.11. alkaen).

Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunnassa Tiedeakatemian edustajina olivat Jaana Bäck ja Jukka Jernvall. Ulkopolitiikan tutkimussäätiössä edustajana oli Tapio Raunio. Säätiöiden post doc -poolissa Tiedeakatemian edustajana oli Anna Mauranen varallaan Kaisa Nyberg. Kansalliseen LUMA-neuvottelukuntaan nimitettiin edustajaksi pääsihteeri Pekka Aula. Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallituksessa Tiedeakatemian nimeämänä jäsenenä oli Anna Mauranen.

Suomen Akatemian tieteellisissä toimikunnissa oli vuoden 2019 lopussa Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniä seuraavasti: Sami Pihlström, Petri Karonen ja Petri Kuoppamäki kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnassa, Reko Leino ja Petri Pellikka luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnassa, Esa Korpi, Kristiina Kruus, Jussi Kukkonen, Heli Peltola ja Ursula Schwab biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunnassa. Heistä Reko Leino, Sami Pihlström ja Ursula Schwab toimivat toimikunnan puheenjohtajana. Strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajana oli Kimmo Nuotio.

Pekka Ilmakunnas osallistui Tiedeakatemian edustajana Kiinteistö Oy Mariankatu 5–7 varsinaiseen yhtiökokoukseen huhtikuussa. Pekka Aula on kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen.

Pekka Aula edusti Tiedeakatemiaa Suomen eläin- ja kasvitieteen julkaisutoimikunnan vuosikokouksessa maaliskuussa, Vaisala Oyj:n yhtiökokouksessa huhtikuussa sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan kevätkokouksessa ja syyskokouksessa. Suomen LUMA-keskuksen StarT-hankkeen kummina toimi Kimmo Kontula.


Vuoden 2019 tilaisuudet

12. tammikuuta: Paneelikeskustelu Rohkeus olla hiljaa (osana Tieteen päivät 2019 -ohjelmaa)

 • Paneelissa: professori Kari Enqvist (Helsingin yliopisto), päätoimittaja Kaius Niemi (Helsingin Sanomat), akateemikko Sirpa Jalkanen (Turun yliopisto), tutkija Katri Saarikivi (Helsingin yliopisto) ja hallituksen varapuheenjohtaja Ilona Herlin (Koneen Säätiö)

11. helmikuuta: Teemailta Sukupuutto

 • Alustukset: professori Janne Kotiaho (Jyväskylän yliopisto) ja tutkimusjohtaja Anna Rotkirch (Väestöliitto)

11. maaliskuuta: Teemailta Miten elo­­kuva pyrkii vaikuttamaan meihin

 • Professori Henry Bacon (Helsingin yliopisto): Motivaatioiden manipulointi tarinankerronnassa
 • Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman: Hiljainen tieto
 • Ennen teemailtaa järjestettiin osastojen kokoukset

12. huhtikuuta: Vuosijuhla: kunnia-palkinnon jako, kevätkokous ja juhlaillallinen

 • Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinto ja mitali nro 31 myönnettiin professori Raimo Tuomelalle (Helsingin yliopisto)
  Professori Tuomelan juhlaesitelmä
 • Kevätkokouksessa käsiteltiin ja päätettiin sääntömääräiset asiat
 • Kevätkokouksen jälkeen järjestettiin juhlaillallinen

8. toukokuuta: Teemapäivä Liikkuva ja hyvinvoiva ihminen Jyväskylässä

 • Aamupäivällä vierailtiin fysiikan laitoksella ja tutustuttiin pienryhmissä Kiihdytinlaboratorioon
 • Iltapäivällä järjestettiin Jyväskylän yliopistolla seminaari ”Liikkuva ja hyvinvoiva ihminen”
 • Seminaarissa alustajina Jyväskylän yliopistolta tutkijatohtori Eero Haapala, yliopistotutkija Elina Sillanpää ja professori Sarianna Sipilä

21. toukokuuta: Oikeustieteen ryhmän seminaari Oikeustutkimus 2019 – oikeustieteen laatu

16. syyskuuta: Teemailta Uusien jäsenten ilta

 • Tilaisuudessa juhlistettiin Suomalaisen Tiedeakatemian uusia jäseniä
 • Tutkimusprofessori Niilo Kauppi (CNRS, Strasbourg): Miten yliopistorankingit määrittelevät kansainvälisen näkyvyyden?
 • Professori Miia Kivipelto (Karolinska Institutet): Muistisairauksien ennaltaehkäisytutkimusten läpimurtoja: FINGER-tutkimuksesta maailmanlaajuiseksi tutkimusverkostoksi

14. lokakuuta: Teemailta humanistisille tieteille

 • Eino Jutikkalan historiapalkinto myönnettiin professori Pirjo Markkolalle (Tampereen yliopisto)
 • Suomalaisen Tiedeakatemian humanistipalkinto myönnettiin tutkijatohtori Heli Huhtamaalle (Heidelbergin yliopisto)
 • Kuultiin palkinnonsaajien juhlaesitelmät
 • Jaettiin Emil Öhmannin Säätiön sekä Eino Jutikkalan rahaston apurahadiplomit

22. lokakuuta: Suuri Nobel-tilaisuus

 • Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä muiden tiedeakatemioiden ja Helsingin Sanomien kanssa Sanomatalon Mediatorilla
 • Tilaisuudessa asiantuntijoiden johdolla esiteltiin vuoden 2019 Nobel-palkinnot

7. marraskuuta: Tiede Unplugged: Professori Mikael Fogelholm, ravitsemustiede

11. marraskuuta: Teemailta Tiede ja yhteiskunta sekä syyskokous

 • Akateemikko Risto Nieminen (Suomalainen Tiedeakatemia): Johdatus teemaan
 • Akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen (Tiedeneuvontahanke Sofi): Milloin politiikka on tietopohjaista?
 • Johtaja, professori Marja Makarow (Biokeskus Suomi): Tiedeneuvontaa Euroopan Unionin päättäjille
 • Syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat

13. marraskuuta: symposium The Future of Science Advice

 • Tilaisuuden järjesti Tiedeneuvontahanke Sofi yhteistyössä Euroopan komission tiedeneuvonantoa tukevan SAPEAn kanssa

14. marraskuuta: Tiede Unplugged: Professori Liisa Keltikangas-Järvinen, psykologia

21. marraskuuta: Tiede Unplugged: Professori Mika Pantzar, taloustiede

28. marraskuuta: Tiede Unplugged: Professori Minna Palmroth, avaruustiede

9. joulukuuta: Teemailta matemaattis-luonnontieteellisille tieteille

 • Väisälän palkinnot ojennettiin professoreille Goëry Genty (Tampereen yliopisto) ja professori Tuomo Kuusi (Helsingin yliopisto)
 • Kuultiin palkinnonsaajien esitelmät
  Jaettiin apurahadiplomit Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahansaajille

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 3. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula (at) acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi (at) acadsci.fi

Tiedeviestinnän asiantuntija
Klaus Elfving
050 5876 527
klaus.elfving (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo (at) acadsci.fi

Hallintoassistentti
Suvi Salmi
050 5128 830
suvi.salmi (at) acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvontahanke Sofi
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Tiedeviestinnän asiantuntija, tiedeneuvontahanke Sofi
Nanna Särkkä
050 5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi