Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Rahastot ja säätiöt

Suomalaiselle Tiedeakatemialle on lahjoituksina ja testamentteina kertynyt varoja, jotka on rahastoitu. Tiedeakatemialla on kolme rahastoa ja kaksi säätiötä.

Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain yli kaksi miljoonaa euroa apurahoina ja palkintoina tieteelle, erityisesti nuorille tutkijoille.

Kaikki rahastot ja säätiöt järjestävät avoimia apurahahakuja. Apurahoja myönnetään laajasti läpi tiedekentän.

 

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050-4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050-4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050-4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi
(erityisesti apuraha-asiat, rekisteriasiat)

Pääsihteeri
Pekka Aula
040-7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi