Ryhmien toimihenkilöt

Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmät valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmien toimihenkilöt 2019–2023

Matemaattis-luonnontieteellinen osasto
Humanistinen osasto

1. Matemaattis-luonnontieteellinen osasto

11. Matematiikka ja tietojenkäsittelytiede

puheenjohtaja Eero Saksman
varapuheenjohtaja Kaisa Miettinen
sihteeri Antti Valmari

12. Fysiikka ja tähtitiede

puheenjohtaja Pertti Hakonen
varapuheenjohtaja Heikki Salo
sihteeri Paula Eerola

13. Geotieteet

puheenjohtaja Juha Karhu
varapuheenjohtaja Timo Huttula
sihteeri Minna Palmroth

14. Kemia

puheenjohtaja Kari Laasonen
varapuheenjohtaja Reko Leino
sihteeri Kristiina Wähälä

15. Biotieteet

puheenjohtaja Petri Auvinen
sihteeri Jouko Rikkinen

16. Maatalous- ja metsätieteet

puheenjohtaja Hely Tuorila
sihteeri Sirpa Kurppa

17. Terveystieteet

puheenjohtaja Hannu Sariola
varapuheenjohtaja Lea Sistonen
sihteeri Jari Koistinaho

2. Humanistinen osasto

21. Teologia ja uskontotiede

puheenjohtaja Ismo Dunderberg
sihteeri Virpi Mäkinen

22. Filosofiset ja esteettiset tieteet

puheenjohtaja Sami Pihlström
sihteeri Sari Kivistö

23. Kasvatus- ja psykologiatieteet

puheenjohtaja Katariina Salmela-Aro
sihteeri Marja-Kristiina Lerkkanen

24. Historia ja arkeologia

puheenjohtaja Christian Krötzl
varapuheenjohtaja Kimmo Rentola
sihteeri Marjaana Niemi

25. Fennougrisiikka

puheenjohtaja Marja-Liisa Helasvuo
varapuheenjohtaja Hanna Snellman
sihteeri Riho Grünthal

26. Kielitiede

puheenjohtaja Sanna-Kaisa Tanskanen
varapuheenjohtaja Enrico Garavelli
sihteeri Hanna Lehti-Eklund

27. Oikeustieteet

puheenjohtaja Heikki Halila
varapuheenjohtaja Petri Kuoppamäki
sihteeri Tapani Lohi

28. Yhteiskuntatieteet

puheenjohtaja Pertti Alasuutari
varapuheenjohtaja Tuomas Forsberg
sihteeri Markku Lanne