hallitusjatoimisto

Yhteisö

Suomalainen Tiedeakatemia on rekisteröity yhdistys, jonka ylintä toimivaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Tiedeakatemian kokouksia ovat sääntömääräiset kokoukset ja ylimääräiset kokoukset. Sääntömääräisiä kokouksia järjestetään vuosittain kaksi, keväällä ja syksyllä.

Suomalaisen Tiedeakatemian asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Hallituksen esittelijänä ja päätösten toteuttajana toimii Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri, joka vuoden 2016 alusta on toiminut täysipäiväisenä.

Suomalaisen Tiedeakatemian toimisto sijaitsee Helsingissä Mariankadulla.

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Hallitus

Suomalaisen Tiedeakatemian asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitus vastaa myös Tiedeakatemian strategiasta. Hallitukseen kuuluu yhdeksän Tiedeakatemian varsinaista jäsentä seuraavasti: esimies puheenjohtajana, varaesimies varapuheenjohtajana,…

Lue lisää

Pääsihteeri

Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteeri toimii hallituksen esittelijänä ja päätösten toteuttajana sekä vastaa toimiston esimiestehtävistä. Professori Pekka Aula aloitti Suomalaisen Tiedeakatemian pääsihteerinä vuonna 2016. Suomalainen Tiedeakatemia…

Lue lisää

Ryhmien toimihenkilöt

Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmät valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin viideksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Suomalaisen Tiedeakatemian ryhmien toimihenkilöt 2019–2023 Matemaattis-luonnontieteellinen osasto Humanistinen osasto 1. Matemaattis-luonnontieteellinen osasto…

Lue lisää

Edustajat muissa yhteisöissä

Suomalaisella Tiedeakatemialla on edustajia monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa. Alfred Kordelinin Säätiö Kaksi Tiedeakatemian edustajaa hallituksessa Kaksi edustajaa Tieteen jaostossa Yksi edustaja Kansanvalistuksen jaostossa…

Lue lisää