Kannanottoja-sarja

Suomalainen Tiedeakatemia aloitti vuonna 2008 uuden toimintamuodon, Kannanottoja-sarjan. Sarjan tarkoituksena on sisältää kriittisiä katsauksia tieteellisen tutkimuksen tuloksista ja julkistaa ne ymmärrettävällä tavalla. Ryhmään on tarkoitus saada paras tieteellinen asiantuntemus.

Kannanottoja-sarjan raportit julkaistaan sekä painotuotteina että sähköisenä Tiedeakatemian verkkosivuilla

Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja:

1. Turpeen energiakäytön hyödyt ja haitat LATAA (.pdf)
2. Koulusurmat. Yhteiskunnalliset ja psykologiset taustat ja ehkäisy LATAA (.pdf)
3. Kirjeitä nuorelle tutkijalle – kannanottoja tutkijan arjesta LATAA (.pdf)
4. Talouskasvu ja kestävä kehitys LATAA (.pdf)


Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarjan toimintaohjeet:

 • Kannanotto on aina Tiedeakatemian kannanotto!
 • Ehdotuksia kannanotoiksi pyydetään jäseniltä ja varsinkin ryhmiä tullaan aktivoimaan.
 • Ehdotuksen saavuttua Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus tekee lopullisen päätöksen kannanoton valmisteluun ryhtymisestä.
 • Hallitus hyväksyy kunkin kannanoton lopullisen työryhmän. Kannanotto-työryhmässä on aina yksi hallituksen jäsen, joka työryhmässä toimiessaan kuuluu myös julkaisutoimikuntaan. Hallituksen jäsen on myös työryhmän puheenjohtaja.
 • Työryhmän muiden jäsenten ei tarvitse olla Suomalaisen Tiedeakatemian jäseniä – kriteerinä toimii yksiselitteisesti paras tieteellinen asiantuntemus.
 • Työryhmä tekee työn ja kirjoittaa raportin. Työryhmän jäsenille ei makseta palkkioita, mutta kaikki kulut korvataan (esim. aineiston hankinta, nuoren tutkijan panos, sihteerinapu). Ryhmän budjetin hyväksyy Suomalaisen Tiedeakatemian hallitus.
 • Kannanoton esitarkistus:
  Pääsihteeri ottaa yhteyttä ryhmään (ryhmiin), jonka (joiden) alueelle kannanotto sijoittuu ja pyytää ehdotuksia esitarkastajiksi. Hallitus valitsee vähintään kaksi asiantuntijalausunnon antajaa. Lisäksi ainakin yksi Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen jäsen lukee ja arvioi kannanoton.
 • Työryhmän tulee huomioida asiantuntijalausunnot.
 • Korjausten ja täydennysten jälkeen hallitus päättää kannanoton hyväksymisestä ja ottamisesta Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarjaan.
 • Julkaistavan kannanoton tiedottamisesta vastaa hallitus.
 • Kannanotto levitetään Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenille heti hallituksen hyväksynnän jälkeen – ennen tiedottamista muille tahoille.

4.10.2014